Alt du trenger å vite om boligutleie

Gå til hovedinnhold

Alt du trenger å vite om boligutleie

Utleie av bolig kan gi gode inntekter, men også bekymringer og hodebry.

VIKTIG: Det er viktig å ha alt på plass før du leier du.
VIKTIG: Det er viktig å ha alt på plass før du leier du.

 

Har du hybelleilighet eller et rom til overs, eller sitter du med flere boliger og ønsker å leie ut? Her følger noen punkter du bør tenke igjennom før du kaster deg ut på dypt vann. Grundig informasjon om de enkelte emnene finner du sist i hvert avsnitt.

 

Hva kan du leie ut?

 

Før du legger ut en annonse om rom til leie, bør du først sjekke om sokkeletasjen din lovlig kan brukes som hybel. Et rom som skal leies ut må være godkjent for varig opphold. Det stilles blant annet krav til høyde under taket, dagslys og rømningsveier.

Ved overlevering må du gi leieren disposisjonsretten til leiligheten, og både den og eventuelt tilbehør må være i avtalt stand.

Enklere regler for utleie

 

Hvor lenge?

 

Du bør ha en formening om hvor lenge du skal leie ut husrommet. Leiers oppsigelsesvern er meget sterkt, men varierer avhengig av om du leier ut rom i egen bolig eller en separat leilighet. En av fordelene med en tidsbegrenset avtale er at du i utgangspunktet vet hvor lenge husrommet vil være utleid til personen du har inngått avtale med. Ved utløpet av avtalen står du dessuten fritt til eventuelt å oppregulere husleien til markedsleie. Velger du en tidsubegrenset avtale risikerer du at leieren blir boende selv om du planlegger å selge.

Leieforholdets varighet

 

Hvor trygt?

 

Dersom du er uheldig med leieren, og han eller hun ødelegger noe eller ikke betaler for seg som avtalt, lønner det seg å ha penger i bakhånd som kan bøte på skaden. Derfor bør du som leier ut alltid ta depositum. Det vanlige er å ta tre måneders husleie som depositum. Man er imidlertid fri til å avtale så mye som seks måneders leie. Høyt depositumsbeløp gir større trygghet, men kan også gjøre det vanskeligere å finne leiere, da ikke alle har så store beløp stående klar på kontoen.

Du bør også gjøre deg opp en mening om hvorvidt du vil godta at leier stiller garanti i stedet for å betale depositum, samt hvilke vilkår garantien i så fall skal ha.

Sikre deg ved utleie

 

Hvem skal leie?

 

Det er verdt å merke seg at det ikke er lov til å diskriminere i utleieforhold – det er altså ikke lov å foretrekke én leier fremfor en annen på bakgrunn av tro, hudfarge, etnisitet, kjønn eller lignende. Annonser av typen ”Kristen jente fra landet” er ikke lenger tillatt. Du bør likevel ha en formening om hva slags leieboer du ønsker.

Da det ofte kan være vanskelig å få et sannferdig inntrykk av folk første gang man møter dem, anbefaler Huseiernes Landsforbund utleiere å etterspørre referanser – og å sjekke dem! Spør om å få navn og telefonnummer til noen leier har leid hos før, og ta kontakt med utleierne, gjerne med flere enn én, dersom leier kan oppgi det.

Ikke lov å diskriminere ved utleie

 

Hvor mange?

 

Som utleier kan du i praksis ikke forhindre at leier tar inn ektefelle eller samboer, samt egne, ektefelles eller samboers barn, fosterbarn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre selv om du bare hadde tenkt å leie ut til én. Utleier kan bare nekte opptak i husstand dersom det fører til at boligen blir overbefolket.

Pass opp for fremleie

 

Hvilke regler skal gjelde?

 

Støy kan føre til gnisninger i et leieforhold. Det kan derfor være lurt å tenke igjennom hva slags regler som bør gjelde med hensyn til spilling av musikk eller når det skal være ro om kvelden. Som utleier kan du bestemme at det ikke er lov å røyke på hybelen. Andre ting man bør vurdere, er om det er greit at leier har hund eller katt. Selv om det står i leiekontrakten at dyrehold ikke er tillatt, kan du måtte godta at leieren din har et kjæledyr. Andre spørsmål som bør avklares er om det eksisterer en parkeringsplass som leier kan disponere, og hvor vedkommendes gjester kan parkere.

Hvilke husordensregler skal gjelde

 

Hvor mye?


Ifølge husleieloven er det forbudt å avtale en leie som er urimelig i forhold til markedsleie. Hovedregelen er dessuten at leier ikke skal betale tillegg til leien. Husleieloven åpner likevel for at utleier kan be leier betale for det han eller hun bruker av strøm, brensel og vann.

Når kan du øke husleien?

 

Hvem står for vedlikeholdet?

 

Alle husrom krever vedlikehold. Ifølge loven er det utleier som skal vedlikeholde både husrommet, bygningen og utearealet, men her er man fri til å avtale noe annet ved kontraktsinngåelse. Du bør derfor tenke igjennom hvorvidt du ønsker å ha med i kontrakten at leier skal stå for noe av vedlikeholdet, og i tilfelle hva.

Få skattefradrag for vedlikehold

 

Må du betale skatt?

 

Noen leieinntekter er skattefrie, mens andre ikke er det. Ønsker du å beholde mest mulig av husleien selv, bør du sette deg inn i regelverket.

Skatt på utleie

 

Hva slags kontrakt velger du?

 

Det finnes en rekke kontrakter som gjelder utleie, men kontrakten fra Huseiernes Landsforbund ivaretar utleiers interesser. Utleie uten leiekontrakt er hasard. Det kan fort oppstå uenighet om hva dere var enige om. Gi derfor aldri fra deg nøklene før leieren har undertegnet kontrakten.

Slik fyller du ut leiekontrakten.

 

Hvis leien uteblir?

 

Det hender at leier får problemer med økonomien og ikke klarer å betale husleien til avtalt tid. Hva gjør du hvis pengene uteblir? Vet du hva du bør gjøre, sparer du deg både for ergrelser og økonomisk tap.

Dette gjør du hvis leien uteblir

 

Hvordan avslutte?

Det kan også lønne seg å sette seg inn i reglene for hvordan man avslutter leieforholdet. Svært mange gjør ikke dette før de er i en situasjon der de ønsker at denne prosessen skal gå så raskt som mulig. Uansett om du velger tidsbestemt eller tidsubestemt leiekontrakt kan du komme til å måtte si opp leier. Det er mange formelle krav både til hvordan man skal si opp en leietager og hva som er gyldige oppsigelsesgrunner. Det er også mange krav til hvordan man hever en leiekontrakt. Prosessene vil gå både raskere og lettere dersom du er forberedt.

Oppsigelsen: trinn for trinn

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer