Personvernerklæring for Huseierne

Gå til hovedinnhold

Personvernerklæring for Huseierne

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om våre medlemmer.

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger som du ifølge personopplysningsloven og personvernforordningen har krav på når det samles inn opplysninger fra deg, via nettstedet vårt eller andre kilder. Personvernerklæringen inneholder også generell informasjon om hvordan vi i Huseierne behandler personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er generalsekretær Morten Andreas Meyer. Kontaktopplysninger er:

Huseiernes Landsforbund, Fred. Olsens gate 5, 0152 Oslo, E-post: post@huseierne.no , Telefon: 22 47 75 00

Personvernombud

Anders Leisner, Advokat og leder for Juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund.

Telefon: 22 47 75 28 E-post: a.leisner@huseierne.no

1.    Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn disse personopplysninger til formålene angitt her:

Medlemsadministrasjon: Navn, adresse, mobilnummer, telefonnummer, fødselsdato, epostadresse, medlemstype, brukernavn, samtykker til markedsføring. Behandling er nødvendig for å ivareta Huseiernes forpliktelser overfor medlemmer. Behandling av personopplysninger følger av medlemsavtalen.

Sende ut nyhetsbrev til medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epostadresse, samtykke til markedsføring, vervekanal, medlemstype, boligtype, kontingentstatus, medlemmets handlinger i tidligere nyhetsbrev/kommunikasjon med Huseierne (for eksempel åpning av nyhetsbrev og klikking på ulike lenker).  Huseiernes nyhetsbrev inneholder nyheter, informasjon relatert til medlemsforholdet og tilbud fra samarbeidspartnere. Behandling av personopplysninger følger av medlemsavtalen.

Sende ut nyhetsbrev til ikke-medlemmer: Navn, epostadresse. Huseiernes nyhetsbrev sendes også ut til ikke-medlemmer. Behandling av personopplysninger foregår da etter avtale om utsendelse.

Sende ut SMS med informasjon og tilbud til medlemmer: Navn, mobilnummer, adresse, medlemstype. Huseierne sender ut SMS-er med tilbud og informasjon til medlemmer. Behandling av personopplysninger skjer på bakgrunn av medlemsavtalen.

Sende ut invitasjon til kurs: Navn, adresse, epost-adresse, mobilnummer, medlemsstatus. Huseierne sender ut invitasjoner til medlemmer om kurs i deres område. Invitasjonene sendes pr epost og/eller SMS. Behandling av personopplysninger følger av medlemsavtalen.

Oppfølging av påmelding til kurs: Navn, adresse, epost-adresse, mobilnummer, medlemsstatus. Huseierne følger opp de som melder seg på våre kurs pr epost og/eller SMS. Behandling av personopplysninger følger av påmeldingen til kursene.

Sende ut spørreundersøkelser: Navn, kurs/tema/henvendelse, epost-adresse, mobiltelefonnummer. Huseierne gjennomfører flere spørreundersøkelser om vårt tilbud til medlemmer og tidligere medlemmer. Personopplysningene er nødvendige for utsendelsen av undersøkelsen og eventuell kontakt med medlem når det er undersøkelser om bruk av våre tjenester. Behandling skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for at Huseierne skal forbedre våre tjenester til medlemmene. Sammenholdt med arten av personopplysninger som behandles vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.

Målrettet og tilpasset markedsføring og tilbud (segmentering): Adresse, boligtype, medlemstype, medlemsstatus, alder, kjønn, vervekanal, påmeldinger til kurs, medlemmets handlinger (åpning/klikking på lenker) i tidligere nyhetsbrev/kommunikasjon med Huseierne. Huseierne segmenterer kommunikasjon for å gi medlemmer mest mulig relevant informasjon og tilbud ut fra deres situasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for at Huseierne skal levere best mulig tjenester til medlemmene. Sammenholdt med arten av personopplysninger som behandles vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.

Henvendelser til juridisk medlemsrådgivning: Huseiernes medlemmer kan henvende seg til vår juridiske rådgivning. Dette er underlagt egen personvernerklæring, les mer her.

E-postkommunikasjon med ansatte/tillitsvalgte i Huseierne: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for å ivareta Huseiernes oppgaver. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.

Varesalg: Navn, adresse, fakturaopplysninger. Behandlingen skjer for å kunne sende ut kontrakter, bøker mv til de som bestiller fra Huseierne. Behandling av personopplysninger skjer etter avtale om kjøp.

Rekruttering til nye stillinger oss hos: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

 

2.    Informasjonskapsler - cookies

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få informasjon om bruk av våre nettsider. Du kan lese mer om dette her.

Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk.

 

3.    Hva bruker vi personopplysningene dine til?

Huseierne bruker personopplysningene primært for å håndtere og kommunisere med deg om ditt medlemskap i Huseierne, samt for å håndtere og kommunisere med deg om de tjenestene du har registrert deg for, som beskrevet ovenfor.

Vi samler også inn og behandler informasjon når du bruker våre tjenester for å kunne analysere bruk, forbedre våre nettsider og tjenester og for å avdekke misbruk. Vi vil også bruke disse opplysningene til å kunne tilpasse innhold og tilby deg målrettet informasjon, tilbud og annonsering basert på adferd og antagelser om preferanser.

Vi gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at vi holder opplysninger oppdaterte og korrekte, og benytter da leverandører for å oppdatere informasjonen fra andre offentlige tilgjengelige kilder. For innsikt, og for å kunne tilby deg som medlem gode og relevante tilbud, benytter vi statistiske modeller fra offentlige tilgjengelige kilder. For å sikre oppfølging og administrasjon av medlemskapet påfører vi boligtype, samt manglende kontaktinformasjon fra samarbeidspartner. Dersom medlemmet er vervet av en partner vil også dette oppbevares.

 

Huseierne kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål: 

  • For å opprette og håndtere ditt medlemskap i Huseierne
  • For å behandle henvendelser og bestillinger via våre digitale tjenester
  • For å kunne kommunisere med deg i forbindelse med ditt medlemskap hos oss, eller som bruker av våre tjenester
  • For å kunne sende medlemsinformasjon og informere om organisasjonens tjenester og tilbud
  • For å kunne kontakte deg i forbindelse med din påmelding, avmelding og deltakelse på kurs og aktiviteter
  • For å analysere opplysningene slik at vi kan sende deg relevante tilbud og informasjon.
  • For å sende deg spørreundersøkelser som gir deg muligheten til å påvirke tilbud og tjenester
  • For å teste og forbedre systemene vi benytter for å tilby tjenester
  • For å forebygge misbruk eller feil bruk av tjenestene våre

 

Medlemskommunikasjon og nyhetsbrev

Huseierne sender relevant medlemsinformasjon med nyheter, informasjon om medlemsfordeler, kurs, tjenester mv. Vi sender slik informasjon til du aktivt har meldt deg ut, men du kan reservere deg mot å motta slik informasjon via Min side, eller via lenker i informasjonen du mottar.

 

Avbrutt innmelding

Dersom du i forbindelse med innmelding blir avbrutt og forlater innmeldingsskjemaet, vil vi sende deg en oppfølgingse-post med mulighet til å fullføre innmeldingen dersom du har oppgitt e-postadressen din. Opplysninger om avbrutte innmeldinger oppbevares for oppfølgingsformål i 24 timer.

 

 

4.    Hvem deler vi personopplysninger med

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Deling med samarbeidspartnere: For å kunne gi deg som medlem tilbud i overenstemmelse med våre vedtekter kan opplysninger utleveres til enkelte av våre samarbeidspartnere. Les hvilke samarbeidspartnere her. 

 

5.    Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. 

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. 

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med Huseierne på e-post eller telefon som oppgitt under kontaktinformasjon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Vi oppbevarer opplysninger om deg så lenge du er medlem og vi har forpliktelser overfor deg etter medlemsavtalen. Når du melder deg ut sletter eller anonymiserer vi opplysninger vi ikke lenger er pålagt å oppbevare ut fra andre rettslige forpliktelser.

Lagringstid: Huseierne lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Tidligere medlemmer: Vi oppbevarer kontaktopplysninger på tidligere medlemmer for å kunne gjenkjenne deg dersom du kommer tilbake som medlem, samt å etterleve regnskapsmessige krav. Rettslig grunnlag for dette er berettiget interesse samt lovpålagte forpliktelser.

For lagringstid ved juridiske henvendelser, se egen personvernerklæring.

 

6.    Hvordan sikrer vi opplysningene

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. 

Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

 

7.    Endringer

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

 

Personvernerklæring for leier

Klikk her for å finne personvernerklæring for deg som er leier

Personvernerklæring for juridisk medlemsrådgivning

Klikk her for å finne personvernerklæring for vår juridiske medlemsrådgivning

Skjema for innsyn i personopplysninger

Klikk her for å laste ned skjema for å be om innsyn i hvilke personopplysninger Huseierne lagrer

Skjema for sletting av personopplysninger

Klikk her for å laste ned skjema for forespørsel om sletting av personopplysninger Huseierne lagrer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer