Etiske regler for innholdsproduksjon

Gå til hovedinnhold

Etiske regler for innholdsproduksjon

Innholdsproduksjonens rolle

 • Huseiernes innholdsproduksjon skal være med å gi medlemmene og potensielle medlemmer gode råd og trygghet som boligeiere.
 • Huseiernes innholdsproduksjon skal gjennom produksjon og formidling av nyheter, råd, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt, arbeide for å ivareta de lokale og rikspolitiske
 • interessene til boligeiere generelt og Huseiernes medlemmer spesielt.
 • Huseiernes innholdsproduksjon skal sette boligeieres interesser på dagsordenen og synliggjøre Huseiernes virksomhet og synspunkter som forbrukerorganisasjon for boligeiere.

Innholdsproduksjonen skjer etter følgende prinsipper:

Gode råd:

 • Vi skal gi forbrukere gode råd og muligheter til å følge rådene på en enkel måte
 • Vi skal vise frem Huseiernes egne eksperter så langt det lar seg gjøre

Integritet

 • Vi skal si fra tydelig om når vi omtaler medlemsfordeler og bindinger
 • Vi skal si fra tydelig om hva som er fakta og hva som er Huseiernes meninger
 • Vi skal rette feilaktige opplysninger og si fra at de er rettet

Personvern og integritet

 • Vi skal ivareta medlemmers og kilders personvern
 • Vi skal gjengi kilder korrekt og i sammenheng
 • Vi skal la kilder få lese gjennom sitater
 • Vi skal gi kildehenvisninger der vi henter stoff fra andre
 • Stoff produsert for en kanal i Huseierne kan brukes i flere kanaler, men kilder skal få beskjed om dette, og ha mulighet til å reservere seg.
 • Det skal klart fremgå hva som er kommersielt materiale

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer