Om Huseierne

Gå til hovedinnhold

Huseierne jobber aktivt for

  • å verne den norske boligmodellen
  • at flest mulig kan eie sitt eget hjem
  • å fremme saker av økonomisk og sosial interesse for landets boligeiere
  • å ivareta den private eiendomsretten

Huseierne er organisert i 17 distriktsavdelinger. Hvert distrikt har en distriktsleder, som er medlemmenes lokale kontaktperson, og ansvarlig for at medlemmenes interesser innen bolig- og eiendomsspørsmål blir ivaretatt. Distriktslederen representerer Huseierne i forhold til lokale myndigheter og medier, og vil arrangere lokale kurs og medlemsaktiviteter. Vårt hovedkontor ligger i Oslo.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk og byggteknisk rådgivning, gratisk kurs om boligrelaterte temaer og gratis tilgang til våre kontrakter og skjemaer. Gjennom våre partnere tilbyr vi verdifulle rabatter på boligrelaterte produkter og tjenester.

Les mer om våre medlemsfordeler

Read in English


Høringer


Huseierne er høringsinstans til alle offentlige utredninger, lovforslag, regelendringer mv. som angår bolig og eiendomsspørsmål. Her finner du Huseiernes ulike høringssvar.

 


Boligfakta og rapporter


Huseierne utfører gjevnlig undersøkelser og rapporter om boligrelaterte temaer, som bokostnader, skatt og bolig og andre relevante og aktuelle temaer. 

 

 

 

Kontakt oss:


Huseiernes Landsforbund

Postadresse:
Postboks 9066 Grønland, 0133 Oslo

Besøksadresse:
Fred. Olsens gate 5, 0152 Oslo
(stengt for besøk på ubestemt tid pga. korona-pandemien.)

E-post: 
Telefon: 22 47 75 00

Åpningstider: 08.30 - 16.00
1. juni - 31. august 08.30 - 15.30

Det handler om hjemmet ditt!