Personvernerklæring for Huseiernes Landsforbund

Gå til hovedinnhold

Personvernerklæring for Huseiernes Landsforbund

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om våre medlemmer.

Personvernerklæringen inneholder opplysninger du ifølge personopplysningsloven og personvernforordningen har krav på når det samles inn opplysninger fra deg, som registreres via nettstedet vårt eller andre kilder. Personvernerklæringen inneholder også generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er generalsekretær Morten Andreas Meyer. Kontaktopplysninger er:

Huseiernes Landsforbund, Fred. Olsens gate 5, 0152 Oslo, E-post:
Telefon: 22 47 75 00

Formålet med vår behandling av opplysningene

Som medlem i Huseierne har du tilgang til gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning. Videre kan du benytte deg av en rekke rabattordninger og økonomiske medlemsfordeler som gjør at du fort tjener inn igjen mer enn medlemskontingenten.

For å kunne administrere og sikre våre medlemmer de beste fordelene, behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som medlem. Vårt rettslige grunnlag for å behandle opplysningene er administrasjon av medlemsavtalen vi har med våre medlemmer. Våre forpliktelser fremgår av medlemsbetingelser og vedtekter. 

Vi oppbevarer også kontaktopplysninger på tidligere medlemmer for å kunne gjenkjenne deg dersom du kommer tilbake som medlem, samt å etterleve regnskapsmessige krav. Rettslig grunnlag for dette er «berettiget interesse» samt og lovpålagte forpliktelser.

For å skaffe økt innsikt om medlemmenes og markedets syn på Huseierne, for utvikling og forbedring av våre tjenester og tilbud, samt vårt boligpolitiske arbeid, gjennomfører Huseierne også jevnlig spørreundersøkelser og vil i den sammenheng behandle personopplysninger. Rettslig grunnlag for å sende ut undersøkelsen er «berettiget interesse», mens deltagelse og videre oppbevaring av opplysninger er frivillig.

I tillegg innhenter og behandler vi opplysninger gjennom våre nettsider. Der kan du melde deg på vårt nyhetsbrev og opplysningene oppbevares til det formålet.  For å fortelle deg som medlem om våre tilbud benytter vi relevante kanaler som telefon, e-post, brev og Facebook.

Vi benytter vi cookies (informasjonskapsler) for å administrere vårt nettsted. Du kan lese mer om dette her

Nærmere om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi behandler kun de opplysningene du som medlem gir til oss. Dette er i all hovedsak de opplysningene du gav til oss ved innmeldingen; navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsdato. Dersom du benytter noen av våre tjenester vil vi behandle de opplysningene du oppgir for å kunne gi deg bistand du ønsker. Alle opplysninger hentes direkte fra deg som medlem.

Dersom du i forbindelse med innmelding blir avbrutt og forlater innmeldingsskjemaet, vil vi sende deg en oppfølgingse-post med mulighet til å fullføre innmeldingen dersom du har oppgitt e-postadressen din. Opplysninger om avbrutte innmeldinger oppbevares for oppfølgingsformål i 24 timer.

Vi gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at vi holder til opplysninger oppdaterte og korrekte, og benytter da leverandører for å oppdatere informasjonen fra andre offentlige tilgjengelige kilder. For innsikt, og for å kunne tilby deg som medlem gode og relevante tilbud, benytter vi statistiske modeller fra offentlige tilgjengelige kilder. For å sikre oppfølging og administrasjon av medlemskapet påfører vi boligtype, samt manglende kontaktinformasjon fra samarbeidspartner. Dersom medlemmet er vervet av en partner vil også dette oppbevares.

For å kunne gi deg som medlem tilbud i overenstemmelse med våre vedtekter kan opplysninger utleveres til enkelte av våre samarbeidspartnere. Les hvilke samarbeidspartnere her

Hvilke rettigheter har du som registrert hos oss

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av de personopplysningene vi har om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og sperre ditt navn mot markedsføring fra oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med Huseierne på e-post eller telefon som oppgitt  under kontaktinformasjon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Vi oppbevarer opplysninger om deg så lenge du er medlem og vi har forpliktelser overfor deg etter medlemsavtalen. Når du melder deg ut sletter eller anonymiserer vi opplysninger vi ikke lenger er pålagt å oppbevare ut fra andre rettslige forpliktelser.

Hvordan sikrer vi opplysningene

Huseierne tar informasjonssikkerhet på alvor og vil gjennom nødvendige tiltak sikre dine opplysninger som behandles hos oss. Kun ansatte som har behov for opplysninger for å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg vil få tilgang til personopplysninger om deg.

Personvernerklæring for leier

Klikk her for å finne personvernerklæring for deg som er leier

Personvernerklæring for juridisk medlemsrådgivning

Klikk her for å finne personvernerklæring for vår juridiske medlemsrådgivning

Skjema for innsyn i personopplysninger

Klikk her for å laste ned skjema for å be om innsyn i hvilke personopplysninger Huseierne lagrer

Skjema for sletting av personopplysninger

Klikk her for å laste ned skjema for forespørsel om sletting av personopplysninger Huseierne lagrer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler