Juridisk rådgivning

Gå til hovedinnhold

Juridisk rådgivning

Medlemskapet i Huseierne inkluderer gratis juridisk rådgivning i saker som omhandler bolig og eiendom. På jusstelefonen besvarer våre dyktige juridiske konsulenter spørsmål som kan løses der og da, og vår chatbot "Lucy" hjelper deg hele døgnet, året rundt. I større og mer kompliserte saker får medlemmene gratis rådgivning fra advokater ansatt i Huseierne i inntil en time per år.

Spør vår chatbot "Lucy" om råd

Lucy kan hjelpe deg døgnet rundt, året rundt, og er flott å bruke for å få informasjon og råd om hvordan lovverket fungerer, samt tips om hvordan man bør gå frem juridisk i ulike tilfeller. Lucy finner du her.

Chatboten vil ikke kunne løse alle juridiske konflikter, men den vil i mange tilfeller kunne gi medlemmene våre gode og viktige juridiske råd når de trenger det.

Den vil kunne svare på spørsmål som gjelder de fleste rettsområdene tilknyttet det å eie egen bolig, f.eks. skatt, utleie, nabokonflikter, arv og kjøp og salg av bolig.

Ring oss på jusstelefonen!

På jusstelefonen besvarer våre dyktige juridiske konsulenter spørsmål som kan løses der og da per telefon. Du kan få hjelp så ofte du trenger det, da det her ikke er noen begrensning i antall ganger du kan ringe. Jusstelefonen er alltid gratis for medlemmer, og nummeret er 22477507.

Spørsmålet ditt kan også sendes inn skriftlig via dette skjemaet.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet.

Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden samme dag. Du blir ringt opp igjen når det er din tur.

Skriftlig saksbehandling i større saker

I større og mer kompliserte saker får medlemmene gratis rådgivning fra advokater ansatt i Huseierne, i inntil én time per år. Ut over dette fakturerer vi 1.875 kroner per time, inkl. mva. så sant vi har kapasitet til å følge opp saken.

Ved skriftlige henvendelser bestreber vi oss på å ha en saksbehandlingstid på 10 virkedager. I perioder kan saksbehandlingstiden bli lenger.

I saker som våre advokater ikke har kapasitet til å følge opp ut over gratistimen, vil medlemmene bli henvist til en av våre samarbeidsadvokater etter avtale. Dette gjelder også saker der et medlem er i konflikt med et annet medlem.

Samarbeidsadvokatene gir en halv times gratis bistand, og for øvrig 20 prosent rabatt på sin vanlige timepris.

Her kan du se oversikt over samarbeidsadvokatene.

Alle advokater i Huseierne har advokattittel gitt i Norge, og tillatelsen til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Alle advokatene er medlem i Advokatforeningen.

Advokatene har en obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Sikkerhetsstiller er AIG Europe S.A, Klingenberggt. 4, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, tlf. 22 00 2020. Sikkerhetsstillelsen er uten geografisk begrensning.

Dersom du mener en av våre advokater har brutt Regler for god advokatskikk, kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Du kan også klage dersom du mener advokaten krever et urimelig høyt salær. Klageordningen er gratis. For nærmere informasjon klikk her 

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.

 

Økonomisk rådgivning

Medlemmer av Huseiernes Landsforbund har adgang til gratis økonomisk rådgivning på e-post.

Byggteknisk rådgivning

Som medlem av Huseiernes Landsforbund har du adgang til gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post.