Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning i saker som omhandler bolig og eiendom. Vi kan svare på de fleste juridiske spørsmål som omhandler din bolig og eiendom generelt.

På vår jusstelefon sitter våre dyktige juridiske konsulenter og besvarer spørsmål som kan løses "i røret".

I større og mer kompliserte saker får medlemmene gratis rådgivning fra advokater ansatt i Huseierne, i inntil en time per år. Ut over dette fakturerer vi kr 1 500 per time, inkl. mva. så sant vi har kapasitet til å følge opp saken.

Ved skriftlige henvendelser bestreber vi oss på å ha en saksbehandlingstid på 10 virkedager. I perioder kan saksbehandlingstiden bli lenger.

I saker som våre advokater ikke har kapasitet til å følge opp ut over gratistimen, vil medlemmene bli henvist til en av våre samarbeidsadvokater etter avtale. Dette gjelder også saker der et medlem har konflikt med et annet medlem.

Samarbeidsadvokatene gir en halv times gratis bistand, og for øvrig 20 prosent rabatt på sin vanlige timepris.

Her kan du se oversikt over samarbeidsadvokatene.

Alle advokater i Huseierne har advokattittel gitt i Norge, og tillatelsen til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Alle advokatene er medlem i Advokatforeningen.

Advokatene har en obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Sikkerhetsstiller er AIG Europe S.A, Klingenberggt. 4, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, tlf. 22 00 2020. Sikkerhetsstillelsen er uten geografisk begrensning.

Dersom du mener en av våre advokater har brutt Regler for god advokatskikk, kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Du kan også klage dersom du mener advokaten krever et urimelig høyt salær. Klageordningen er gratis. For nærmere informasjon klikk her