Kontrakten regulerer eierforholdet til det samboerne har med seg av verdier inn i samboerskapet og verdier som skaffes underveis. Den sier også noe om hvordan utgifter og inntekter skal fordeles under samboerskapet, og hva som skal skje ved et eventuelt brudd.

Samboerpar har ikke det samme lovverket i ryggen som ektefeller har, når det gjelder fordelingen ved brudd. Noe av det viktigste et samboerpar kan gjøre for å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet, er derfor å inngå en samboerkontrakt. Kontrakten har også andre fordeler: Den vil skape trygghet og forutsigbarhet under selve samboerskapet. Man slipper for eksempel unødig irritasjon fordi den ene parten sløser bort pengene, mens den andre betaler utgiftene.