Distriktsavdelinger

Gå til hovedinnhold

Distriktsavdelinger

Huseierne er organisert i 16 distriktsavdelinger.

I hvert distrikt har Huseierne en distriktsleder, som er medlemmenes lokale kontaktperson, og ansvarlig for at medlemmenes interesser innen bolig- og eiendomsspørsmål blir ivaretatt. Distriktslederen representerer Huseierne i forhold til lokale myndigheter og medier, og vil arrangere kurs og medlemsaktiviteter i distriktet.

I kartet under ser du hvordan Huseiernes distrikter er delt inn. Velg kommune og for å se hvilket distrikt du tilhører.