Distriktsavdelinger

Gå til hovedinnhold

Distriktsavdelinger

Huseierne er organisert i 17 distriktsavdelinger.

I hvert distrikt har Huseierne en distriktsleder, som er medlemmenes lokale kontaktperson, og ansvarlig for at medlemmenes interesser innen bolig- og eiendomsspørsmål blir ivaretatt. Distriktslederen representerer Huseierne i forhold til lokale myndigheter og medier, og vil arrangere kurs og medlemsaktiviteter i distriktet.