I hvert distrikt har HL en distriktsleder, som er medlemmenes lokale kontaktperson, og ansvarlig for at medlemmenes interesser innen bolig- og eiendomsspørsmål blir ivaretatt. Distriktsleder representerer HL i forhold til lokale myndigheter og medier, og vil arrangere kurs og medlemsaktiviteter i distriktet.