HLOA er, i motsetning til de andre distriktsorganisasjonene, en egen organisatorisk enhet med eget styre og egen generalforsamling.

Styret i HLOA 2016 - 2017 består av:

Leder:    Stian Wessel
Nestleder: Michele Antonio Bonafede

Styremedlemmer:
Liv Hansteen
Birger Olsen
Arne Lambech
Cathrine Lerche
Trude Hole
Christine Warloe
Christina Lyngtveit-Petersson
Ketil Krohn Venås

For juridisk hjelp ring jusstelefonen 22 47 75 07 eller send e-post til

For andre henvendelser kontakt oss på eller 22 47 75 00

Besøksadresse

Fred Olsens gate 5 0152
Vis i kart