EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I HUSEIERNES LANDSFORBUND, OSLO OG AKERSHUS (HLOA)

Vi inviterer med dette til ekstraordinær generalforsamling i HLOA tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18.00. Generalforsamlingen avholdes i Fred Olsensgt. 5, Oslo.

Ordinær generalforsamling i HLOA ble avholdt den 25. april. Her ble det enstemmig vedtatt å avvikle Huseiernes Landsforbund i Oslo og Akershus som en egen forening og samtidig endre organiseringsformen slik alle andre distrikter i HL-modellen er organisert. Dette vil innebære at styret i HLOA avvikles og erstattes av en distriktsleder. Samtidig blir landsmøtet i Huseiernes Landsforbund det øverste organ også for avdelingen i Oslo og Akershus.

For å gjøre en slik organisasjonsendring på rett vis og i tråd med vedtektene foreslår styret at man legger vedtektenes § 16 til grunn og innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i HLOA den 10. oktober, for å gjenta vedtaket om oppløsning der.

Velkommen til den ekstraordinære generalforsamlingen!

Med vennlig hilsen

Stian Wessel
styreleder

 

HLOA er, i motsetning til de andre distriktsorganisasjonene, en egen organisatorisk enhet med eget styre og egen generalforsamling.

Styret i HLOA 2016 - 2017 består av:

Leder:    Stian Wessel
Nestleder: Michele Antonio Bonafede

Styremedlemmer:
Liv Hansteen
Birger Olsen
Arne Lambech
Cathrine Lerche
Trude Hole
Christine Warloe
Christina Lyngtveit-Petersson
Ketil Krohn Venås

For juridisk hjelp ring jusstelefonen 22 47 75 07 eller send e-post til

For andre henvendelser kontakt oss på eller 22 47 75 00

Besøksadresse

Fred Olsens gate 5 0152
Vis i kart