Mer info:
Bull & Co Advokatfirma AS
Observatoriegt. 1B
Postboks 2583 Solli
0203 Oslo

Nettside: www.bull.no/mennesker/kristoffer-aasebo