Mer info:
Kco advokater
Malmskriverveien 4
Postboks 400
1302 Sandvika

Nettside: www.kco.no/medarbeidere/joergen-olof-bugge