Styrets sammensetning frem til neste landsmøte er:

Stian Wessel, Akershus, leder

Anne Kristin Vie, Oslo, nestleder

  • Lena Drønnesund, Akershus
  • Hege Hafnor, Nordland
  • Gunnar Hovland, Sør-Trøndelag
  • Cecilie Thorbjørnsen, Aust-Agder
  • Morten Walthinsen, Troms
  • Peter Batta, Akershus
  • Espen Kheradmandi, ansattes representant

Fra venstre: Stian Wessel, Cecilie Thorbjørnsen, Anne Kristin Vie, Gunnar Hovland, Lena Drønnesund, Espen Kheradmandi og Hege Hafnor. Styremedlemmene Morten Walthinsen og Peter Batta var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kontaktperson: Styrets leder Stian Wessel, tlf. 976 55 556