Videre avholder Huseiernes Landsforbund i Oslo og Akershus (HLOA) generalforsamling hver vår.