Boligfakta - Rapporter

Gå til hovedinnhold

Boligfakta - Rapporter

Klikk på overskriftene for å lese rapportene.

2024

Prognose for kommunale gebyrer 2024

Det norske bankmarkedet for boliglån

2023

Bokostnadsindeksen 2023 for eneboliger

Bokostnadsindeksen 2022 for leiligheter

 

2022

Bokostnadsindeksen 2022 for eneboliger

Bokostnadsindeksen 2022 for leiligheter

Forbrukernes energimelding

Notat med forslag til forbedringer av bankkonkurransen

 

2021

Byggesaksgebyrer 2021

Bokostnadsindeksen 2021 for eneboliger

Bokostnadsindeksen 2021 for leiligheter

Konkurranse mellom DNB og Sbanken - Oslo Economics for Huseierne

2020

Huseiernes bankundersøkelse 2020

Kornonapandemiens betydning for den norske boligmodellen

Bokostnadsindeksen 2020 for
eneboliger Bokostnadsindeksen 2020 for leiligheter i storbyene

 

Skatt i den norske boligmodellen - rapport

Huseierne - kommuneundersøkelse 2020
Huseierne - kommuneundersøkelse 2020 - vedlegg (Tallmateriale)

 

2019

Bokostnadsindeksen for norske husholdninger 2019
Bokostnadsindeksen for leiligheter i Oslo 2019

 

Boligfakta nr. 1: Norske kommuners inntekter fra eiendomsskatt på bolig   2017 - 2019

 

2018

 

Boligfakta nr. 7: Eiendomsskatt og kommunale gebyrer

Boligfakta nr. 6: Kommunale gebyrer 2018

Boligfakta nr. 5: Byggesaksgebyr og saksbehandlingstid i norske kommuner

Boligfakta nr. 4: Miljøvennlig boligpolitikk

Boligfakta nr. 3: Eiendomsskatt 2016 - 2018

Boligfakta nr. 2: Verdiskaping fra aktive boligeiere

Boligfakta nr. 1: Pengestrømmer i markedet for boligtransaksjoner

Medlemsundersøkelse: Eldres boligbehov og ønsker for det å bo

 

2017

 

Boligfakta nr. 6: Eiendomsskatt og kommunale gebyrer 2017

Boligfakta nr. 5: Kommunale gebyrer 2017

Boligfakta nr. 4: Konfliktnivået ved bolighandel

Boligfakta nr. 3: Miljøvennlig boligpolitikk

Boligfakta nr. 2: Byggesaksgebyr og saksbehandlingstid i norske kommuner

Boligfakta nr. 1: Boligmarkedet 2017

 

2016

 

Boligfakta nr. 7: Ung på boligmarkedet

Boligfakta nr. 6: Konfliktnivået ved bolighandel

Boligfakta nr. 5: Eiendomsskatt og kommunale gebyrer 2016

Boligfakta nr. 4: Kommunale gebyrer 2016

Boligfakta nr. 3: B olig er arbeidende kapital  Verdiskaping fra aktive boligeiere

Boligfakta nr. 2: Miljøvennlig boligpolitikk

Boligfakta nr. 1:  Boligmarkedet 2016

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer