Boligfakta - Rapporter

Gå til hovedinnhold

Boligfakta - Rapporter

Klikk på overskriftene for å lese rapportene.

2022

Bokostnadsindeksen 2022 for eneboliger

Bokostnadsindeksen 2022 for leiligheter

Forbrukernes energimelding

 

2021

Byggesaksgebyrer 2021

Bokostnadsindeksen 2021 for eneboliger

Bokostnadsindeksen 2021 for leiligheter

Konkurranse mellom DNB og Sbanken - Oslo Economics for Huseierne

2020

Huseiernes bankundersøkelse 2020

Kornonapandemiens betydning for den norske boligmodellen

Bokostnadsindeksen 2020 for
eneboliger Bokostnadsindeksen 2020 for leiligheter i storbyene

 

Skatt i den norske boligmodellen - rapport

Huseierne - kommuneundersøkelse 2020
Huseierne - kommuneundersøkelse 2020 - vedlegg (Tallmateriale)

 

2019

Bokostnadsindeksen for norske husholdninger 2019
Bokostnadsindeksen for leiligheter i Oslo 2019

 

Boligfakta nr. 1: Norske kommuners inntekter fra eiendomsskatt på bolig   2017 - 2019

 

2018

 

Boligfakta nr. 7: Eiendomsskatt og kommunale gebyrer

Boligfakta nr. 6: Kommunale gebyrer 2018

Boligfakta nr. 5: Byggesaksgebyr og saksbehandlingstid i norske kommuner

Boligfakta nr. 4: Miljøvennlig boligpolitikk

Boligfakta nr. 3: Eiendomsskatt 2016 - 2018

Boligfakta nr. 2: Verdiskaping fra aktive boligeiere

Boligfakta nr. 1: Pengestrømmer i markedet for boligtransaksjoner

Medlemsundersøkelse: Eldres boligbehov og ønsker for det å bo

 

2017

 

Boligfakta nr. 6: Eiendomsskatt og kommunale gebyrer 2017

Boligfakta nr. 5: Kommunale gebyrer 2017

Boligfakta nr. 4: Konfliktnivået ved bolighandel

Boligfakta nr. 3: Miljøvennlig boligpolitikk

Boligfakta nr. 2: Byggesaksgebyr og saksbehandlingstid i norske kommuner

Boligfakta nr. 1: Boligmarkedet 2017

 

2016

 

Boligfakta nr. 7: Ung på boligmarkedet

Boligfakta nr. 6: Konfliktnivået ved bolighandel

Boligfakta nr. 5: Eiendomsskatt og kommunale gebyrer 2016

Boligfakta nr. 4: Kommunale gebyrer 2016

Boligfakta nr. 3: B olig er arbeidende kapital  Verdiskaping fra aktive boligeiere

Boligfakta nr. 2: Miljøvennlig boligpolitikk

Boligfakta nr. 1:  Boligmarkedet 2016

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hva venter du på? Ikke utsett skriving av samboerkontrakt!

Les mer