Hyttekommunene med eiendomsskatt i 2024

Gå til hovedinnhold

Hyttekommunene med eiendomsskatt i 2024

De tre største hyttekommunene i landet har alle eiendomsskatt. Over 331.000 hytter ligger i kommuner som har eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig.

EIENDOMSSKATT: Eier du hytte i en av de populære hyttekommunene er sjansen stor for at du må betale eiendomsskatt. (Foto: Lukas Kloeppel/Pexels)

Av: Carsten Henrik Pihl


Nye tall viser at av Norges 30 største hyttekommuner er det bare syv som ikke har eiendomsskatt. De store hyttekommunene rundt i landet har nesten alle innført eiendomsskatt.

Vi i Huseierne er prinsipielt i mot eiendomsskatt, fordi vi synes det er en dårlig skatt, fordi den blant annet ikke tar hensyn til betalingsevnen din. 

Når det gjelder eiendomsskatt på hytter er vi enda mer i mot eiendomsskatt. Dette skyldes at eiendomsskatten vedtas av kommunepolitikerne i kommunen, og hytteeiere har ikke stemmerett ved kommunevalg. 

 

carsten_f_2500x1333.jpg

MOT EIENDOMSSKATT: Carsten Pihl leder Huseiernes politiske arbeid. Her kommenterer han de nye tallene for eiendomsskatt på hytter og Huseiernes meninger om eiendomsskatt.    

 


Hytteunntaket brukes ikke

Det er 250 kommuner i landet som har eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.

Det er en mulighet i eiendomsskatteloven å unnta hytteeierne, men det unntaket brukes nå ikke av noen kommuner!

Riktignok er det fire kommuner som bare har eiendomsskatt i "byvis område". Her er det neppe mange hytter som ligger. Disse kommunene er Rana, Nittedal, Vardø og Lom.

 

VIL HA MER: Rødt og stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund har fått med seg regjeringspartiene og SV på at det skal utredes økt eiendomsskatt på hytter. (Faksimile: Kommunal Rapport.)

 

Økt eiendomsskatt på hytter? 

Partiet Rødt fikk i forbindelse med Stortingsbehandlingen regjeringspartiene og SV med på å utrede om kommunene skal kunne ta inn mer i eiendomsskatt fra hytteeiere. Argumentet er blant annet at kommunen har utgifter til vann og kloakk, til vei og helse. 

Men forslaget er etter Huseiernes mening dårlig og bør avvises. Vann, kloakk og renovasjon dekkes allerede over kommunale gebyrer.  

Andre utgifter må etter Huseiernes mening gå over normale budsjetter og overføringer. De som er på hytta har allerede betalt for helsetjenestene gjennom skatt og egenandeler. 

Å bruke det som argument for å sette opp eiendomsskatten på hytter vil være å be om dobbelt betaling. Huseierne kommer til å arbeide mot dette forslaget.

 

 

Huseierne mener:

Derfor er vi i Huseierne mot eiendomsskatt på hytter

Huseierne er mot eiendomsskatt for eiere av hytter og fritidsboliger. Eiendomsskatten vedtas av kommunen, og eiere av hytter og fritidsboliger har ikke stemmerett ved kommmunevalgene i disse kommunene. 

Hytteeierne kan altså ikke påvirke eiendomsskattens utvikling i kommunen.

I tillegg betaler hytteeierne allerede for sentrale kommunale tjenester som vann, avløp og renovasjon gjennom gebyrene. 

På generelt grunnlag mener vi i Huseierne at eiendomsskatten bør reduseres eller fjernes. Denne skatten er ikke knyttet til inntekt, formue eller belåningsgrad og har ingen sammenheng med betalingsevnen din.

Derfor er eiendomsskatten dårlig egnet til å utjevne forskjeller for vanlige folk og familier, og særlig for dem med lav inntekt.

Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om "yt etter evne".

Les mer: Derfor er vi i Huseierne mot eiendomsskatten

 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer