Derfor er vi i Huseierne imot eiendomsskatt!

Gå til hovedinnhold

Derfor er vi i Huseierne imot eiendomsskatt!

Eiendomsskatten er usosial, rammer skjevt og tar ikke hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. På vegne av landets boligeiere ønsker vi i Huseierne at den på sikt avvikles helt.

Du som har vanlig inntekt skal kunne eie egen bolig. Hele 8 av 10 nordmenn bor i hjem husholdningen eier selv, noe som er verdifullt for både individ og fellesskap. Det skaper trygghet og uavhengighet for deg - og verdien av dette er stor for samfunnet.

Vi i Huseierne mener at eiendomsskatten bør reduseres eller fjernes, fordi den skiller seg fra annen skatt. Den er ikke knyttet til inntekt, formue eller belåningsgrad og har ingen sammenheng med betalingsevnen din.

Den er dårlig egnet til å utjevne forskjeller og rammer vanlige folk og familier, og særlig de med lav inntekt.

Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om "yt etter evne".

Skal oppleves rettferdig

I Norge har vi høy skattemoral, og det er stor oppslutning rundt spleiselaget som velferdssamfunnet er bygget på. Men folks oppslutning er avhengig av at skattesystemet oppleves rettferdig. Særlig der det handler om hjemmet ditt.

En studie NyAnalyse gjorde for Huseierne i 2018 dokumenterte at du som boligeier, gjennom vedlikehold og oppgradering, bidrar med en omsetning på 219 milliarder kroner og 179.000 sysselsatte årsverk.

Vi mener det er feilslått å hevde at annen verdiskapning enn den som er knyttet til bolig er mer verdifull eller «riktig».

Bokostnader til himmels

Siden 2018 har vi, sammen med Samfunnsøkonomisk analyse, lagt frem en omfattende rapport om bokostnadene i norske kommuner. Bokostnadene øker dramatisk mange steder, som følge av økte kommunale avgifter, økte renter, økte strømpriser og økte forsikrings- og vedlikeholdskostnader.

Dette må kommunalpoltikerne ta inn over seg. Eiendomsskatten kan ikke økes og økes, man må se den i sammenheng med de andre kostnadene som boligeiere påføres.

I tillegg velger mange kommuner selv hvordan verdien på bolig skal fastsettes, noe som i praksis skaper tilfeldige forskjeller mellom innbyggerne kommuner imellom. Noen ganger for skattebetalerne i samme kommune.

Noen opplever å få eiendomsskatt på hundehus, andre opplever at store svakheter i eiendomsmatrikkelen gir en feilvurdering av eiendomsskatten.

Eiendomsskatten som sovepute

Norske kommuner har rekordoverskudd grunnet eiendomsskatten og bygger store pengebinger. Som alltid er det oss forbrukere og arbeidstagere med vanlige inntekter som betaler gildet.

Eiendomsskatt er en av mange potensielle inntektskilder for kommunene, men inntektsmidlene er ikke øremerket og går inn i budsjettet på samme måte som andre inntekter.

Vi mener eiendomsskatten har blitt en sovepute for lokalpolitikerne. Istedenfor å være opptatt av nøktern pengebruk og prioriteringer, har det blitt enkelt å skyve regningene over på innbyggerne.

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.