Fyll ut avtalen elektronisk og skriv den ut. NB! Det er ikke mulig å lagre utfylte kontrakter, men du kan gjøre rettelser, og skrive ut så mange eksemplarer du ønsker.

Merk. Man må være pålogget som medlem i kategoriene: "Borettslag/sameier", "forretningsgård" eller "eiendomsselskap", for å få tilgang til leieavtalen. Privatmedlemmer har ikke tilgang til disse kontraktene.