Leieavtaler for næringslokaler

Gå til hovedinnhold

Leieavtaler for næringslokaler

For medlemmer av Huseierne i kategoriene: Eiendomsselskaper, forretningsgårder og borettslag/sameier.

Fyll ut avtalen elektronisk og skriv den ut. NB! Det er ikke mulig å lagre utfylte kontrakter, men du kan gjøre rettelser, og skrive ut så mange eksemplarer du ønsker.

Merk. Man må være pålogget som medlem i kategoriene: "Borettslag/sameier", "forretningsgård" eller "eiendomsselskap", for å få tilgang til leieavtalen. Privatmedlemmer har ikke tilgang til disse kontraktene.

Vedlegg til leieavtalens punkt 8, 21, og 23

Juridisk avdeling i Huseierne har utarbeidet vedlegg til punktene 8, 21 og 23 i leieavtalen for næringslokaler. Disse må ikke benyttes, men kan i noen tilfeller være nyttig og nødvendig. NB! Kan ikke fylles ut elektronisk.

Last ned vedleggene her

Overtakelsesprotokoll næringslokaler

English translation - Engelsk oversettelse

English translation of the Tenancy Contract for Dwellings

For purposes of rental in Norway, it is recommended that the Norwegian contract form be used as the contractual document. In that case, this translation is to be regarded as a guide for non-Norwegian speakers to the contents of the Norwegian contract. (If the parties want their contract in English, the translation may be used as the contractual document.)

Do you want to know more about the translated Tenancy Contract for Dwellings? Contact our Legal department on email jusshjelp@huseierne.no or
Tel. + 47 22 47 75 07.

Engelsk oversettelse av Næringsleiekontrakt

For utleie i Norge er det anbefalt at den norskspråklige kontrakten benyttes. Denne oversettelsen er i så fall å betrakte som et hjelpemiddel for ikke norskspråklige, til å forstå innholdet i den norske kontrakten. (Dersom partene ønsker sin avtale på engelsk, kan oversettelsen brukes som kontraktsdokument.)

Vil du vite mer om bruken av oversettelse? Ta kontakt med Juridisk avdeling i Huseierne på e-post: jusshjelp@huseierne.no eller på 
telefon 22 47 75 07.