Fremleie: To kan fort bli ti

Gå til hovedinnhold

Fremleie: To kan fort bli ti

Selv om du egentlig hadde tenkt å leie ut boligen til to personer, har du ikke mye du skulle ha sagt dersom to blir til ti.

 

Leier har etter husleieloven utstrakt rett til å drive med delvis fremleie. Delvis fremleie vil si at han eller hun blir boende, men lar flere bo hos seg enn det som var utgangspunktet da leiekontrakten ble skrevet. Dersom personene som kommer inn er i direkte familie med leier, trenger de ikke noen form for samtykke fra deg som utleier.  

- Dersom du for eksempel leier ut sokkelleiligheten din til et par, kan du ikke forby dem å ta opp mødrene, fedrene, besteforeldrene og barna sine i husstanden. De trenger heller ikke spørre deg eller gi beskjed for å gjøre det, sier Anders Leisner, advokat i Huseiernes Landsforbund. En familie på to kan altså fort bli til ti. Som utleier har du etter husleieloven ikke noen mulighet til å sette tak på hvor mange som skal bo i leieboligen med mindre opptak i husstand fører til at boligen blir overbefolket. Tidligere har man sett eksempler på hvordan blant annet utenlandske arbeidere har bodd uforsvarlig tett i små rom når de i perioder har vært i Norge for å jobbe. Slike uforsvarlige situasjoner skal utleier nå kunne begrense. Men bare de helt klare tilfellene skal rammes, og loven har unntak for nærstående familie. Hvis innflytterne ikke er i direkte familie med leier, må du i det minste få beskjed.

- Dersom fremleierne for eksempel er søskenbarn, tanter, onkler eller venner av leier, må leier få ditt samtykke før de flytter inn. Men du kan ikke la være å samtykke til at de gjør det, med mindre du har noe å utsette på dem personlig. Så sant du ikke vet noe om personene som gjør at du skal kunne komme med innsigelser mot dem, er du etter husleieloven nødt til å gi ditt samtykke, sier Leisner.  

 

 

Noen unntak

 

Om leieobjektet er en separat bolig eller om det er en leilighet i ditt hus, spiller i denne sammenheng ikke noen rolle. Men det er visse unntak.

- Regelen som gir leier rett til delvis fremleie gjelder ikke for hybelutleie. Den gjelder heller ikke for folk som leier ut sin egen bolig for en periode på under fem år. Så hvis du for eksempel leier ut boligen mens du selv jobber i utlandet, trenger du i utgangspunktet ikke å frykte at leier fyller boligen din med fremleiere, forsikrer Leisner.

 

Slitasje og helseforhold

 

At flere personer flytter inn til leier, gir ikke utleier noen rett til å heve leien. Dette kan føles urettferdig for leier, siden ti personer sannsynligvis vil slite mer på utleieobjektet enn to. Men dette er ikke avgjørende i forhold til husleien, forklarer Leisner.

- Husleien er ikke en betaling for en viss slitasje av leieobjektet. Husleien er fastsatt i forhold til et helt annet prinsipp, nemlig markedskreftene – og de går opp og ned, helt uavhengig av hvor mye ditt leieobjekt blir brukt, sier Leisner.

Du kan heller ikke argumentere med at boligen ikke er beregnet for flere enn så og så mange personer, dersom du vil forhindre utstrakt delvis fremleie, for det er opp til den enkelte å avgjøre hvor trangt han eller hun kan bo. Men du har en mulighet for å begrense antall personer i en bolig ved å kontakte de kommunale helsemyndighetene, som kan sjekke hvorvidt helseforskriftene overholdes i boligen.

- Det skjer ikke ofte at utleiere går til det skritt å trekke inn helsemyndighetene. Samtidig skal vi ikke glemme at mange mennesker har et helt annet syn på hva det vil si å bo tett enn det man tradisjonelt har hatt her til lands, sier Leisner. Huseier har imidlertid ingen plikt til å sjekke hvorvidt leier og eventuelle fremleiere overholder de kommunale helseforskriftene.

 

Full fremleie

 

I enkelte tilfeller har leier også rett til å drive full fremleie, det vil si til å overlate hele boligen til noen andre. Ved en tidsubestemt leieavtale har leier rett til å fremleie boligen dersom han eller hun får et midlertidig fravær på inntil to år, på grunn av sykdom, militærøvelse, jobb eller av andre tungtveiende grunner. Ved en tidsbestemt leieavtale kan leier fremleie boligen dersom han eller hun skal være borte for resten av leietiden av samme grunner. På samme måte som beskrevet ovenfor må utleier gi sitt samtykke til dette.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer