Indeksregulering av husleie

Gå til hovedinnhold

Indeksregulering av husleie

Hvert år kan husleien endres i samsvar med endringen i konsumprisindeksen.

Forutsetningen for at du kan endre husleien er at det har gått ett år fra leieavtalen ble inngått, eller det har gått ett år siden forrige gang leien ble regulert.

Det er enkelt å selv regne ut endringen i leie med bakgrunn i endringen i konsumprisindeksen. På Statistisk Sentralbyrå sine nettsider finner du en kalkulator som raskt regner ut hvor mye man endre husleien med.

Kalkulatoren finner du her

 

Skjema for indeksregulering av husleie

Bruk skjemaet under for å varsle leietakeren om leieendringen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig

Les mer

Leiekontrakt for fritidsbolig

Les mer