Varsel om utkastelse (etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18)

Gå til hovedinnhold

Varsel om utkastelse (etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18)

Varsel om at leietaker må flytte fra boligen på grunn av manglende betaling av leie, fordi leietiden har utløpt eller fordi oppsigelsestiden har utløpt.

Fyll inn varsel om utkastelse digitalt. Når du er ferdig kan du laste ned varselet som pdf-fil som du signerer og sender til leier.

Varselet må sendes per post, og vi anbefaler at du sender varselet rekommandert.

Du finner alle dine utfylte digitale kontrakter og skjema på "Min side", hvor du kan redigere eller laste dem ned.

Alternativt kan du laste ned varsel om utkastelse som pdf-fil og fylle ut manuelt: