Utleie: Lei ut til en student!

Gå til hovedinnhold

Utleie: Lei ut til en student!

Har barna dine flyttet ut, eller har du litt plass til overs? Vurder å leie ut skattefritt til en student eller to. Også i år står 85 prosent av årets studenter uten studentbolig.

85 prosent av studentene er avhengige av det private utleiemarkedet.

Årets studenter fikk svar på hvilke studier de kom inn på den 20. juli, og hadde frem til 24. juli for å takke ja til studieplassen. Nå starter racet for å finne et sted å bo, men det skorter på rom i herberget. 

I 2019 mangler det fortsatt 14351 boliger i studentsamskipnader for å nå det nasjonale målet om 20 prosent dekningsgrad. Studentboligundersøkelsen 2019 viser at tross satsning på utbygging av boliger i studentsamskipnadene er den nasjonale dekningsgraden på kun 14,52 prosent. Den laveste dekningsgraden finner vi i Østfold med 10,66 prosent etterfulgt av Volda og Sørøst-Norge med 12,20 prosent. Det er altså 85 prosent av årets studenter som må finne seg et sted å bo i privatmarkedet. Sjekk denne artikkelen for å finne ut hva du kan leie ut.

Har du aldri leid ut før, eller sitter med en dårlig erfaring fra et tidligere leieforhold, fortvil ikke, Hus & Bolig gir deg tipsene for å lose deg trygt gjennom etappene til et godt utleieforhold. 

Bli medlem! Bli medlem i Huseierne og spar tusenlapper!

Be om referanser

Når du legger ut en del av boligen til utleie, bør du alltid be om referanser fra en eller to personer. Bu bør også være oppmerksom på at det i følge av husleieloven § 1-8 er forbudt å diskriminere på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Skriv alltid en kontrakt

Det finnes mange kontrakter tilgjengelig på nett, men mange er mangelfulle og kan føre til at du som utleier står svakere dersom en tvist skulle oppstå. Er du medlem i Huseierne vil du ha tilgang på en gratis og nedlastbar leiekontrakt på medlemssiden. Den finnes på flere språk. Er du ikke medlem, kan du bestille den over telefon.

Hvor lenge vil du leie ut?

Vanligvis er den generelle minstetiden for utleie på tre år. Hvis du ikke presiserer når utleien opphører i leieavtalen, vil den være tidsubestemt. Leier du ut en del av ditt eget hjem kan du sette leieavtalen til ett år.  

Lag regler

For å få et ryddig forhold til utleier, bør du ha husordensregler som et bilag til leiekontrakten slik at det ikke oppstår unødvendige konflikter underveis. Dersom du vil unngå husdyr, røyking, eller har andre krav, bør leietaker få vite om dette før kontrakten blir signert. Som medlem har du adgang til et gratis dokument med slike regler.

Ønsker du depositum?

Hvis du ønsker å ta depositum for utleien må du opprette en depositumskonto. En depositumskonto er en sperret konto i leietakers navn som gir deg som utleier en sikkerhet hvis leietaker ikke betaler husleie, eller om boligen påføres skade. Ingen av partene kan ta ut penger fra denne kontoen uten at den andre parten godkjenner dette, og er i realiteten en slags forsikring for utleier.

Dersom du er medlem i Huseierne, kan du opprette gratis depositumskonto. Er du ikke medlem i Huseierne, tilbyr flere banker slike kontoer fra et par hundre kroner til over tusenlappen.

Gratis depositumskonto

Private medlemmer i Huseierne kan opprette gratis depositumskonto i Storebrand Bank.

Tilbudet gjelder inntil fem depositumskontoer og der leieboer er privatperson.

 

Vær oppmerksom på at dersom du oppretter en vanlig konto i eget navn, kan du risikere å måtte betale tilbake depositumet med forsinkelsesrenter på 8,5 prosent. Hvis du bruker av pengene på denne kontoen kan det i verste fall være straffbart, og du kan risikere bot.

Skattefri utleie

Bor du i en enebolig og benytter mer enn halvparten av boligen selv, er leieinntektene skattefrie. Begrepet «halvparten av boligen» refererer ikke til arealet, men beregnes etter utleieverdi.

Man kan altså leie ut enkeltrom eller en eller flere hybler, både selvstendige og uselvstendige, så lenge leieverdien av det man bruker selv er høyere enn leieverdien av det man leier ut.

Ønsker du supplerende informasjon om utleie, bør du i tillegg lese denne artikkelen. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler