Depositumskonto: Påbudt ved utleie

Gå til hovedinnhold

Depositumskonto: Påbudt ved utleie

Du må ha depositumskonto hvis du krever depositum av leietakeren! Hvis ikke, kan du ende opp med å måtte tilbakebetale summen med en forsinkelsesrente!

Når du leier ut, vil du gjerne sikre deg mot uforutsette utgifter. For eksempel skader på boligen nå leietakeren flytter ut. Da er depositum smart.

Husleieloven både har regler for fastsetting av husleien og for sikkerhetsstillelse i form av depositum og garanti. Les hele paragrafen her.

Depositumskonto er en sperret konto

En depositumskonto er en sperret konto i leietakers navn som gir utleier en sikkerhet hvis leietaker ikke betaler husleie, eller om boligen påføres skade. Ingen av partene kan ta ut penger fra denne kontoen uten at den andre parten godkjenner dette.

- Denne type konto er i realiteten en slags forsikring for utleier, sier advokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseiernes Landsforbund.

øistein_f_2000x1333.jpg

EKSPERT: - Depositumskonto er en forsikring for deg som leier ut, forteller advokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseierne.

 

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 579 kroner i året!

Høye forsinkelsesrenter uten depositumskonto

Oppretter du en vanlig konto i eget navn, fordi banken din ikke tilbyr den type tjeneste, eller fordi du ikke ønsker å betale summen det koster å opprette en depositumskonto, kan du rett og slett måtte betale tilbake depositumet med forsinkelsesrenter på 8,5 prosent kan advokaten fortelle.

Hvis du bruker av pengene på denne kontoen kan det i verste fall være straffbart og du kan risikere en bot.

Les også: 7 ting du må ha med i husleiekontrakten!

Gratis depositumskonto som medlem av Huseierne

De fleste slike kontoer kan opprettes uten personlig oppmøte i banken. Utleier står også fritt til å velge bank, men er ansvarlig for kostnadene som påløper. Det kan likevel være nyttig å vite at prisen for tilbudet er varierende.

Av de bankene Hus & Bolig har sjekket, begynner kostnadene på 300 kroner for de billigste til et par tusenlapper for de dyreste når man enten ikke er kunde eller ikke oppretter depositumskontoen over nett med bank-ID. Men advokaten har en gladnyhet:

- Som medlem av Huseierne tilbyr Storebrand Bank gratis opprettelse av en depositumskonto, og du tjener faktisk inn igjen prisen på medlemskapet ved denne ytelsen fortsetter Krokmoen.

 

Gratis depositumskonto

Private medlemmer i Huseierne kan opprette gratis depositumskonto i Storebrand Bank.

Tilbudet gjelder inntil fem depositumskontoer og der leieboer er privatperson.

 

Når leieforhold opphører

Hvis det oppstår uenigheter mellom leietaker og utleier, blir som regel ikke depositumet utbetalt til noen av partene.

En eventuell tvist må derfor løses hos Forliksrådet eller hos Husleietvistutvalget. Hvis leietaker ikke har betalt husleie, og utleier kan dokumentere dette, kan banken i enkelte tilfeller betale ut dette fra depositumskontoen. Da har leietaker en fem ukers frist til å bringe saken til en av instansene før et eventuelt skyldig beløp skal utbetales til huseier.

Hvis utleieperioden har forløpt uten forsinkelser eller skader på boligen, skal leietaker motta hele depositumsbeløpet med renter fra kontoen når forholdet avsluttes.

kgd@huseierne.no

Digitalt kurs

Gratis kurs om utleie og leiekontrakten

Huseiernes kursansvarlige Geir Engebraaten loser deg gjennom husleiekontrakten, og det du må huske på når den skal fylles ut. Les mer

Bruk Huseiernes digitale husleiekontrakt for enkel og trygg utleie. Leiekontrakten fylles ut digitalt, og du og leier får den tilsendt digitalt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Portrett av Brunstad Høydal fra Norconsult og Videocation Logo

Nytt kurs: Solcelleanlegg for boligeiere

Les mer

E. coli i drikkevann: Hva gjør jeg?

Les mer