Skadelig å lagre ved i stua

Gå til hovedinnhold

Skadelig å lagre ved i stua

En flott vedstabel i stua hjemme eller på hytta er dekorativt, men det kan føre til helseplager og invasjon av skadedyr, som er mye verre enn røyken som kommer når du brenner.

En flott vedstabel i stua hjemme eller på hytta er dekorativt, men det kan føre til helseplager og invasjon av skadedyr, som er mye verre enn røyken som kommer når du brenner.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Riktig oppbevaring og lagring av ved er viktig for vedkvaliteten, men kanskje aller mest for din helse. Ved som ligger fuktig og varmt vil kunne få vekst av muggsopp. Norges Astma og allergiforbund (NAAF) råder deg til å kun ta inn den veden du har tenkt til å fyre med.

- Mange reagerer på pollenrester, gammelt utestøv og muggsopp fra veden. Derfor skal du ikke ta inn mer ved enn strengt tatt nødvendig. Man trenger kun å ta bare inn den mengden man skal fyre med i løpet av kvelden, sier Kai Gustavsen. 

Undersøkelser tidligere utført av Mycoteam har vist at ved fra furu og gran har mer muggsopp enn bjørk, men at også bjørkeved er utsatt for muggsoppskader. Det er heller ikke alltid at muggsoppen er synlig for det blotte øyet.

- Du kan forvente at all ved som tas inn har muggsopp. Soppsporene er bittesmå, så små at de kan være umulig å oppdage med det blotte øyet. Disse soppsporene svever lenge i luften og du puster de etter all sannsynlighet ned i lungene, sier Kolbjørn Mohn-Jenssen i Mycoteam.

I følge eksperten i Mycoteam kan du anta at nesten all ved du tar inn i boligen har muggsopp i seg.

Best å ha veden ute

Når du fyller vedkassa ved siden av ovnen med fuktig ved, vil muggsopp få gode vekstvilkår. Etter hvert vil muggsoppsporer slippe ut i inneluften, spesielt når du behandler den i form av stabling. Det beste tipset er å oppbevare veden der du ikke oppholder deg, og gjerne ute der den kan stå tørt.

- Jeg ville oppbevart veden min ute, til enhver tid. Når du skal helle veden fra vedsekken og over i en vedkasse ville jeg også gjort dette ute for å forhindre at soppsporene skal virvle rundt i inneluften, sier Gustavsen i NAAF.

I 2014 gjorde «TV2 Hjelper deg» en test på inneluft før og etter at de hadde fylt en vedkasse innendørs. Målingene viste at partikkelmengden hadde økt med flere hundre ganger, og prøvene viste at over halvparten av disse partiklene var muggsporer.

Hvis du er redd for å brenne muggen ved kan du ta det helt med ro. Når veden brenner forsvinner alle partikler opp og ut gjennom pipa. Derfor er det viktig å ha en rentbrennende ovn med god trekk i pipa slik at alle partikler forsvinner ut og ikke inn i rommet.

- Riktig rengjøring av vedovnen kan også bidra til bedre luftkvalitet. Fjern alt støv fra vedovnen når du rengjør. Det er også viktig å være nøye med vedlikeholdet vedovnen slik at den fungerer optimalt, sier Kai Gustavsen. 

Slik lagrer du ved inne

Å lagre ved innendørs byr på noen utfordringer, men fordelen er at veden lagres garantert tørt. Når du lagrer inne må du lagre slik at du unngår sopp-, råte og skadedyrangrep.

- Veden må lagres opp fra gulv og ut fra vegg, og ikke så høyt at den berører taket. Luften skal sirkulere, slik at det blir god luftutskifting.

- Ved avsluttet fyringssesong bør kjellergulvet rengjøres for flis og avfall og restved bør stables om.

- For å sikre tilstrekkelig ventilering er det viktig at ventilåpninger i dører og vegger ikke tildekkes. Eventuelle luftevinduer bør stå åpne i sommerhalvåret. Husk musesperre.

Slik lagrer du ved utendørs

Det er tryggest å lagre den utendørs, men her er veden din værutsatt.

- For å hindre skader på yttervegg bør veden ikke stables helt inntil veggen, men ha god lufting bak.

- Unngå å stable ved direkte på bakken. Et godt tips er å stable veden med god lufting mot bakken, legg for eksempel to bord som man kan stable på. På denne måten unngår en både fukt nedenfra samtidig som en sikrer ventilasjon.

- Dekk til veden slik at den ikke utsettes for regn og snø.

Kilde: Norsk Hussoppforsikring

Mer fra Huseierne

Se alle artikler