Enklere regler for utleie

Gå til hovedinnhold

Enklere regler for utleie

Kanskje du har mulighet til å leie ut rom i boligen som du ikke trenger selv? Reglene for hva du kan leie ut ble oppmyket ved årsskiftet.

EKSTRA PLASS? Kanskje har du ekstra plass i boligen til en student eller annen som trenger husrom. Foto: Nina Granlund Sæther.

Fra nyttår ble det enklere å ta i bruk kjelleren, loftet eller andre rom som hittil ikke har tilfredsstilt krav til oppholdsrom. Nå når høsten nærmer seg, og mange unge er på jakt etter leiebolig, kan det kanskje lønne seg å tenke igjennom om du har fått mulighet til å leie ut rom som tidligere ikke oppfylte kravene. 

Byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift (TEK 10) inneholder en rekke bestemmelser og krav til oppholdsrom. Noen av kravene går på helse og sikkerhet, andre handler om estetikk og bruksvennlighet. Det er bestemmelsene i byggteknisk forskrift som gjør at du for eksempel ikke kan bygge deg et hus med takhøyde på 1,80 i alle rom – selv om det eventuelt skulle passe deg godt, hvis du måler 1,50 på strømpelesten. Det er også disse som gjør at du ikke har lov til å leie ut for eksempel en hybel uten vindu eller ventilasjon, selv om du eventuelt skulle finne en leietager som var villig til å godta slike vilkår.

Gjelder ved bruksendring

Fra nyttår ble det lempet på noen av kravene i forskriften ved søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel (for eksempel fra bod til soverom), eller omvendt, innenfor en boenhet. For deg som vil leie ut betyr det i praksis at rom som tidligere ikke tilfredsstilte kravene i loven, kanskje gjør det nå.

Unntak og vilkår

Unntakene gjelder kun boliger det er byggesøkt om før 1. juli 2011. Denne begrensningen er gjort for å hindre spekulasjon: Uten denne grensen, ville man ved nybygging kunne bygge for eksempel med stort tilleggsareal i loft, boder og kjellere med lavere krav til kvalitet og kostnad, som etter salg kunne blitt gjort om til boareal ved å benytte unntaket.

Det er også et krav at rommet du vil endre må ligge inntil et annet oppholdsrom, det vil si at rommene må dele vegg, tak eller gulv. 

Reglene

Ved bruksendring der du vil gjøre om deler av boligen til oppholdsrom gjelder fra 2016 følgende regler:

 • Takhøyden kan være ned til to meter.

 • Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette er like stort som et rømningsvindu: Summen av lengde og bredde på vinduet skal være minst 150 cm, og vinduet må være minst 50 cm bredt og 60 cm høyt.      

 • På stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom må det være en dør eller et vindu som kan åpnes mot fri luft.

 • Det stilles ikke krav til utsyn fra vinduet, men det må være mot friluft.

 • Du bestemmer selv hvor mye bodplass du vil ha.

 • Rommet må være isolert, men du bestemmer selv hvor mye isolasjon rommet trenger. Isolasjonen må imidlertid være god nok. Det vil si at rommet skal kunne holde en temperatur på minst 19 grader om vinteren.

 • Rommet kan luftes med ventil og vindu hvis uteluften er god nok.

 • Det er ikke krav om at rommet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere eller andre med nedsatt funksjonsevne.

 • Det er ikke krav til radonsperre og radonbrønn. Hvis du får for mye radon i rommet kan du løse dette med andre egnede tiltak. (Les mer om radon og utleie her: Husk å måle radon >>)

 • Rommet skal bygges brannsikkert.

 • Bærekonstruksjonene skal være sikre.

 • Du må bygge så det ikke blir fukt, sopp og råte i rommet.

 • Rommet må være isolert og ventilert slik at det blir behagelig inneklima uten støy.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer