Utleie: Kan kjæresten flytte inn som leietaker?

Gå til hovedinnhold

Utleie: Kan kjæresten flytte inn som leietaker?

Mange som leier ut bolig blir bekymret for ekstra slitasje og høyere strømforbruk når leietakeren får seg kjæreste. Kan man rett og slett si nei til at leieboeren får seg samboer?

Forelsket par som har flyttet sammen.

Det enkle svaret på spørsmålet over er nei: Du kan ikke si nei til at en kjæreste eller ektefelle av leietakeren flytter inn i leieboligen. Hvis leieboer i det hele tatt spør deg. Det er nemlig heller ikke noe krav om at han eller hun må spørre utleier om et slikt opptak i husstanden. Kjæresten kan altså fint flytte inn uten at du som leier ut underrettes.

-  Jeg får en del spørsmål om dette når jeg er rundt om i landet og holder kurs i utleie. Inntrykket er at de som leier ut kanskje stusser litt over at husrommet de så for seg å leie ut til én nå plutselig befolkes av to, eller flere, og da synes de kanskje at de burde betale litt mer, sier kursansvarlig og prosjektleder Geir Engebraaten i Huseierne.

Geir Engebraaten.

Geir Engebraaten.

- Folk bekymrer seg kanskje for økt slitasje på boligen, og dersom strøm er inkludert i leien frykter de at regnestykket blir et helt annet enn de hadde tenkt seg, når det plutselig er flere som skal dusje, bruke elektriske apparater og så videre, sier Engebraaten.

270 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseierne. Klikk her for å bli medlem du også!

Han har lang erfaring med utleiesaker, og kan berolige bekymrede utleiere med at det er ekstremt sjelden at en innflyttet kjæreste byr på problemer.

- Jeg har i mitt tidligere arbeid i bransjen, foretatt rundt 14.000 utleier, men kan aldri huske at det har vært noen problemer knyttet til akkurat en slik problemstilling, sier Engebraaten.

Han mener det kan være flere positive sider ved at den som leier får samboer.

- Det kan faktisk gjøre leieforholdet mer solid, fordi de blir to personer som kan dele på utgiftene. Det kan stabilisere leieforholdet, og kanskje få leieboeren til å bli boende lenger enn han eller hun ellers ville gjort, sier Engebraaten.

Øke husleia?

Han påpeker videre at dersom du som leier ut bekymrer deg veldig for ekstra slitasje, er det ikke noe i veien for at du kan ta en prat med leietakeren om dette. Du som leier ut har lov til å spørre om ikke han eller hun synes det er i orden om du øker husleia noe, nå når de er to. Men den som leier har lov til å takke nei til dette.

- Hvis leieboeren sier nei til å betale mer, er han eller hun i sin fulle rett til dette. Da må du som utleier la dette ligge, og heller kanskje se litt på leieforholdets varighet. Kanskje utløper kontrakten uansett om ikke så veldig lenge, og da kan dere eventuelt reforhandle, sier Engebraaten.

Husk at leieboer kan ha sine egne grunner til å svare nei til endring av husleien. Det kan for eksempel være at han eller hun også er usikker på hvordan det nye kjærlighetsforholdet skal gå, og er redd for forpliktelser knyttet til forholdet.

Leier du ut med strøm inkludert, er det ikke så mye du kan gjøre med at strømforbruket eventuelt går opp når det går fra en til to beboere i leieboligen. Men dersom du frykter høyt strømforbruk i leieboligen, bør du uansett holde strømmen utenfor leia, og heller sørge for at leieboers strømforbruk måles separat.

Familie

Husleieloven gir ikke bare adgang til at leieboers kjæreste eller ektefelle kan flytte inn, men også leieboers egen familie i rett oppad- og nedadgående linje, samt samboeren eller ektefellens familie i rett oppad- og nedadgående linje. Det kan med andre ord bli ganske mange flere i utleieboligen enn det utleier kanskje hadde sett for seg da kontrakten ble inngått med én person.

Øistein Olsen Krokmoen.

Øistein Olsen Krokmoen.

- Men husleieloven er ufravikelig. Det betyr at du ikke kan avtale deg bort fra den. Du kan altså ikke ta inn i kontrakten at husrommet kun er ment for leieboeren, og at hans kjæreste eller familie som beskrevet i loven ikke får bo der, sier advokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseierne.

Les mer om reglene i Husleieloven her: Husleieloven - dette må du vite

Overbefolket

Dersom leieboer vil ha inn andre i husstanden, altså folk som ikke er ektefelle, kjæreste eller i familie med noen av disse i rett linje oppad- eller nedadgående, krever det godkjenning fra deg som leier ut. Men du kan kun nekte å godkjenne «dersom vedkommende persons forhold gir saklig grunn til det eller husrommet klart blir overbefolket», står det i loven.

- Lovverket har ingen klar definisjon av hva som er overbefolket. Men man kan kanskje tenke seg at dersom folk må sove på stua fordi andre rom er fulle, vil man muligens kunne begynne å gjøre en vurdering av om boligen er overbefolket, sier Krokmoen.

Det er verdt å merke seg at i mange land og kulturer er familier vant til å bo langt tettere på hverandre enn det er tradisjon for i Norge, og det er ikke sikkert at rettsapparatet legger din definisjon av overbefolket til grunn om det skulle komme så langt som til rettssystemet med en eventuell konflikt om dette.

Vær forberedt

Det skal imidlertid sies at det ekstremt sjelden blir konflikter om dette som utvikler seg så langt.

- Vi må huske på at de aller, aller fleste leieforhold er uproblematiske. Og akkurat når det gjelder dette med opptak i husstanden, er det nok mest slik at utleiere bekymrer seg litt på forhånd, eller akkurat når leieboer har fått en samboer – og så går det seg til, fordi det viste seg ikke å være noe problem. Men det er alltid lurt å være forberedt på situasjoner som kan dukke opp: Å sette seg godt inn i hvilke rettigheter og plikter man har, for eksempel ved å gå på utleie-kurs, og å ha en god, skriftlig avtale og en god dialog underveis; da har man også de beste forutsetningene for å løse eventuelle problemer som måtte komme, sier Engebraaten. raa@huseierne.no

Fakta: Fra Husleielovens kapittel 7

§ 7-1. Opptak i husstand

Leieren har rett til å ta opp i sin husstand sin ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn. Opptak av andre personer i husstanden krever godkjenning fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom vedkommende persons forhold gir saklig grunn til det eller husrommet klart blir overbefolket.

Bruk Huseiernes utleiekontrakt

En enkel, smart og trygg husleiekontrakt. Leiekontrakten fylles ut digitalt, og du og leier får den tilsendt digitalt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer