Depositumskonto i Storebrand Bank

Gå til hovedinnhold

Depositumskonto i Storebrand Bank

Medlemmer i Huseierne kan opprette depositumskonto i Storebrand Bank helt gratis!

Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden.

Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.

Det er ingen kostnad for deg som medlem å opprette depositumskonto.

Huseierne og Storebrand Bank arbeider med en ny og spennende løsning for å forenkle og forbedre prosessen med å opprette depositumskonto.

Dette må du ha før depositumskonto må opprettes i Storebrand Bank:

 • Leieavtalen (i PDF eller scannet)
 • Både leietaker og utleier må ha BankID

Slik er prosessen for å opprette depostiumskonto i Storebrand Bank:

 • Leieforhold må være avtalt
 • Du må ha leiekontrakt
  • Utleier- og leietakers navn og kontaktinfo
  • Eiendommens adresse
  • Depositumsbeløp 
  • Signaturer fra begge parter
 • Både utleier og leietaker må ha BankID
 • Utleier oppretter kundeforhold i Storebrand Bank og setter opp avtale om depositumskonto
 • Papirer sendes utleier og leietaker for signering med BankID
 • Utleier får kontonummeret og kan sende dette til leietaker
 • Leietaker kan betale inn depositumet

Normal behandlingstid for prosessen er inntil syv virkedager.

 

Slik starter du som utleier prosessen!

 • For å få tilgang til prosessen må utleier bekrefter medlemskap i Huseierne gjennom knappen under

 

Klikk her for å verifisere at du er medlem i Huseierne og opprett en depositumskonto i Storebrand Bank helt gratis!

Som medlem i Huseierne får du boliglån fra 1,56% rente i Storebrand Bank - søk lån i dag!

Informasjon om depositumskonto:

 • Benyttes til depositum ved leieforhold og er sperret for både utleier og leietaker.
 • Det er leietakeren som er eier av kontoen og dermed får rentene.
 • For å opprette en depositumskonto må leietakeren være over 18 år.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven og er en sikkerhet for utleier ved skyldig husleie, skader på boligen og lignende.
 • Depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders husleie.

Spørsmål om depositumskonto i Storebrand Bank?

Kontakt kundesenteret hverdager 8-16.

Tlf: 22 31 22 21