Depositumskonto i Storebrand Bank

Gå til hovedinnhold

Depositumskonto i Storebrand Bank

Private medlemmer i Huseierne kan opprette gratis depositumskonto i Storebrand Bank når leietaker er privatperson. Dette er helt gratis!

Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden.

Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.

Det er ingen kostnad for deg som medlem å opprette depositumskonto når leietaker er privatperson. 

Dette må du ha før depositumskonto kan opprettes i Storebrand Bank:

 • Leieavtalen (i PDF eller scannet)
 • Både leietaker og utleier må ha BankID

Slik er prosessen for å opprette depostiumskonto i Storebrand Bank:

 • Leieforhold må være avtalt
 • Du må ha leiekontrakt med: 
  • Utleier- og leietakers navn og kontaktinfo
  • Eiendommens adresse
  • Depositumsbeløp 
  • Signaturer fra begge parter
 • Både utleier og leietaker må ha BankID
 • Utleier oppretter depositumskontoavtale i Storebrand Bank. Er du ikke kunde fra før, blir du bedt om å opprette kundeforhold når du bestiller bestiller depositumskonto.
 • Leietaker mottar SMS og e-post. Leietaker bekrefter at opplysningene utleier har sendt inn er korrekte.
 • Utleier får kontonummeret og kan sende dette til leietaker
 • Leietaker kan betale inn depositumet

Normal behandlingstid er 1 virkedag. 

NB: Tilbudet gjelder private medlemmer i Huseierne for utleie inntil fem enheter. Samtidig bare der både utleier og leieboer(e) er privatpersoner.

 

Slik starter du som utleier prosessen!

 • For å få tilgang til prosessen må du som er utleier bekrefte medlemskap i Huseierne gjennom knappen under

 

Klikk her for å verifisere at du er medlem i Huseierne og opprett en depositumskonto i Storebrand Bank helt gratis!

Som medlem i Huseierne får du boliglån fra 1,56% rente i Storebrand Bank - søk lån i dag!

Informasjon om depositumskonto:

 • Benyttes til depositum ved leieforhold og er sperret for både utleier og leietaker.
 • Det er leietakeren som er eier av kontoen og dermed får rentene.
 • For å opprette en depositumskonto må leietakeren være over 18 år.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven og er en sikkerhet for utleier ved skyldig husleie, skader på boligen og lignende.
 • Depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders husleie.

Spørsmål om depositumskonto i Storebrand Bank?

Kontakt kundesenteret hverdager 8-16.

Tlf: 915 08880