Gratis depositumskonto i Storebrand Bank

Gå til hovedinnhold

Gratis depositumskonto i Storebrand Bank

Private medlemmer i Huseierne kan opprette depositumskonto i Storebrand Bank helt gratis, når leietaker er privatperson og har norsk fødsels- og personnummer.

Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden. Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.

Slik fungerer depositumkonto

 • Utleier er kunde i Storebrand Bank. Hvis du ikke er kunde i blir du bedt om å bli det når du bestiller depositumskonto. 
 • Depositumkontoen står i leietakers navn.
 • Kontoen er sperret så lenge leieforholdet varer.

Vi anbefaler at husleie kommer inn på egen konto i Storebrand Bank, og deretter videreføres til "egen" bank.  

Ha følgende klart

 1. Alle parter må ha aktiv BankID.
 2. Leieforhold må være avtalt.
 3. Du må ha leiekontrakt med:
  − Signatur fra begge parter.
  − Utleier- og leietakers navn og kontaktinformasjon.
  − Eiendommens adresse.
  − Depositumsbeløp.

Storebrand Bank trenger ikke tilsendt kopi av leieavtalen, men den må kunne fremvises ved forespørsel.

Du må verifisere at du er medlem i Huseierne før du får opprettet depositumskonto i Storebrand Bank.

Informasjon om depositumskonto:

 • Benyttes til depositum ved leieforhold og er sperret for både utleier og leietaker.
 • Det er leietakeren som er eier av kontoen.
 • For å opprette en depositumskonto må leietakeren være over 18 år.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven og er en sikkerhet for utleier ved skyldig husleie, skader på boligen og lignende.
 • Depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders husleie.

Ofte stilte spørsmål

 

Gratis depositumskonto

Private medlemmer i Huseierne kan opprette gratis depositumskonto i Storebrand Bank.

Tilbudet gjelder inntil fem depositumskontoer og der leieboer er privatperson.

Alle rabatter krever fremvisning av medlemsnummer. Husk å oppgi nummeret  ved første kontakt, ellers kan du gå glipp av rabatten. Finner du ikke medlemskortet, send sms med "Huseier" til 2007.

Spørsmål om depositumskonto i Storebrand Bank?

Kontakt Storebrand kundesenter

Flere medlemsfordeler

Se alle medlemsfordeler