Depositumskonto i Storebrand Bank

Gå til hovedinnhold

Depositumskonto i Storebrand Bank

Private medlemmer i Huseierne kan opprette depositumskonto i Storebrand Bank helt gratis når leietaker er privatperson og har norsk fødsel- og personnummer.

Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden. Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.

Det er ingen kostnad for deg som medlem å opprette depositumskonto når leietaker er privatperson, har norsk fødsel- og personnummer og BankID. 

Før du oppretter depositumskonto må følgende være gjort:

 1. Leieforhold må være avtalt.
 2. Du må ha leiekontrakt med:
  − Signatur fra begge parter.
  − Utleier- og leietakers navn og kontaktinformasjon.
  − Eiendommens adresse.
  − Depositumsbeløp.
 3. Dere trenger ikke fylle inn kontonummer for utbetaling depositum da dette blir opprettet etter avtalen er inngått.

Storebrand Bank trenger ikke tilsendt kopi av leieavtalen, men den må kunne fremvises ved forespørsel.

Slik oppretter du depositumskonto:

NB! For å opprette depositumskonto er det viktig at både utleier og leietaker har BankID. Dersom en av partene ikke har BankID vil det ikke være mulig å benytte seg av tilbudet om gratis depositumskonto.

 • Trykk på knappen “Opprett/avslutt depositumskonto”
 • Er du som utleier ikke kunde i Storebrand Bank fra før, vil du bli bedt om å opprette et kundeforhold (minimum gratis sparekonto) for å fullføre bestillingen. Dette fordi du som utleier må ha nettbanktilgang for å se kontoen.
 • Når utleier har signert kontoavtalen med BankID, blir en SMS og epost sendt til leietaker.
 • Leietaker bekrefter at opplysninger som er gitt stemmer og signerer avtalen med BankID eller BankID på mobil.
 • Når Storebrand mottar den signerte avtalen vil vi opprette kontoen.
 • Utleier blir varslet på SMS når kontoen er opprettet.
 • Utleier gir leietaker beskjed om hvilke kontonummer depositumet skal innbetales til.
 • Leietaker kan da betale inn depositumet.

Slik avslutter du depositumskonto:

 • Klikk på knappen "opprette/avslutte depositumskonto".
 • Velg "Avslutt" på kontoen du ønsker avsluttet.
 • Velg alternativer rundt utbetaling.
 • Leietaker får en ny avtale på SMS og epost som må signeres med BankID.
 • Når Storebrand mottar den signerte avtalen vil vi utbetale depositumet.

Når dette er gjennomført blir depositumet betalt tilbake og kontoen blir avsluttet.

Behandlingstiden er inntil 3 virkedager.


NB: Tilbudet gjelder fem depositumskontoer og for private medlemmer av Huseierne. Samtidig bare der både utleier og leieboer(e) er privatpersoner.

Du må verifisere at du er medlem i Huseierne før du får opprettet gratis depositumskonto i Storebrand Bank.

Opprett/Avslutte depositumskonto!

Har du spørsmål? Kontakt Storebrand!


Har du allerede opprettet depositumskonto ønsker vi at du tar kontakt via pålogget nettbank på storebrand.no

Som medlem i Huseierne får du boliglån fra 2,80 % rente i Storebrand Bank - søk lån i dag!

Informasjon om depositumskonto:

 • Benyttes til depositum ved leieforhold og er sperret for både utleier og leietaker.
 • Det er leietakeren som er eier av kontoen og dermed får rentene.
 • For å opprette en depositumskonto må leietakeren være over 18 år.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven og er en sikkerhet for utleier ved skyldig husleie, skader på boligen og lignende.
 • Depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders husleie.

Gratis depositumskonto

Medlemmer i Huseierne kan opprette gratis depositumskonto i Storebrand Bank.

Tilbudet gjelder fem depositumskontoer og for private medlemmer av Huseierne. Samtidig bare der både utleier og leieboer(e) er privatpersoner.

Les mer her!

Alle rabatter krever fremvisning av medlemskort. Finner du ikke medlemskortet, send sms med "Huseier" til 2007.

Spørsmål om depositumskonto i Storebrand Bank?

Kontakt Storebrand kundesenter

Flere medlemsfordeler

Se alle medlemsfordeler

Juridisk rådgivning

Medlemskapet i Huseierne inkluderer gratis juridisk rådgivning. Jusstelefon med ubegrenset hjelp. Mulighet for å registrere saker elektronisk, og en times rådgivning fra advokat.

Gratis kurs

Som medlem av Huseierne kan du delta på gratis kurs om boligrelaterte temaer. Vi arrangerer vanligvis kurs over hele landet, og nå kan du også ta kursene våre digitalt - hvor du vil, når du vil.

Smart energipakke

Medlemmer av Huseierne som ønsker å gjøre smarte energivalg hjemme, får gode rabatter på blant annet varmepumpe, solpanel, elbillader og smart strømstyring.