Krav om innløsning av festet tomt

Gå til hovedinnhold

Krav om innløsning av festet tomt

Tomtefesteloven gir festere av bolig- og fritidstomt rett til innløsning av tomten når det har gått 30 år av festetiden - om ikke kortere tid er avtalt - eller når festetiden er ute.

Etter at det har gått 30 år av festetiden kan innløsning kreves hvert 10. år. Det er ikke tilstrekkelig at festetiden har vart i mer enn 30 år (for eksempel 37 år); innløsning kan kun kreves når det har gått 30, 40, 50 år osv.

Også ved feste av boligtomt måtte man tidligere vente i ti nye år på neste innløsningsmulighet. Men etter en lovendring fra 1. juli 2006, kan festere av tomt til boligformål kreve innløsning hvert annet år når 30 år av festetiden har gått.

Fester må fremsette skriftlig krav om innløsning senest ett år før innløsningstiden er inne. Standard skjema for slikt varsel kan lastes ned her (Klikk på lenke - Word-fil).

Tomt som hører til bygdeallmenning kan ikke kreves innløst. Det samme gjelder fritidstomt i statsallmenning og Finnmarkeiendommens grunn i Finnmark. Det gjelder også visse begrensinger for fritidstomt som ligger til landbrukseiendom.