Erklæring om heving av leieavtale

Gå til hovedinnhold

Erklæring om heving av leieavtale

Heving av leieavtale når det foreligger vesentlig mislighold fra leietakers side.

Fyll inn hevingserklæringen i vår digitale mal. Når du er ferdig kan du laste ned hevingserklæringen som pdf-fil som du signerer og sender til leier.

Hevingserklæringen må sendes per post, og vi anbefaler at du sender den rekommandert.

Du finner alle dine utfylte digitale kontrakter og skjema på "Min side", hvor du kan redigere eller laste dem ned.

Alternativt kan du laste ned vår hevingserklæring som pdf-fil og fylle ut manuelt: