Hvilke husordensregler skal gjelde ved leie?

Gå til hovedinnhold

Hvilke husordensregler skal gjelde ved leie?

Husordensregler er noe leietaker bør være kjent med med før kontrakten undertegnes. Da kan dere unngå konflikter.

Det er viktig å ha husordensregler på plass ved utleie. FOTO: Dag Erik Kongslie
Det er viktig å ha husordensregler på plass ved utleie. FOTO: Dag Erik Kongslie

 

Høy musikk og dunkende bass kan skape irritasjon, særlig hvis det spilles til langt på natt. Det kan derfor være lurt å få med i kontrakten eller særskilte husordensregler at det skal være ro mellom klokken 23.00 og 07.00. Det kan også være smart å ta med at fester skal varsles i god tid på forhånd, og at overdreven festing ansees som mislighold av leieavtalen.

 Les mer om å leie ut bolig her >>>>

Helligdagsfred

 

Helligdager er ikke hva de var. Det er lenge siden man bare fikk lov til å trekke eselet sitt opp av brønnen på ukens hviledag. Nå arbeides det med liv og lyst både i og utenom kirketiden.

Les her om puben i Tønsberg som plaget naboene fra vettet >>>>

Ifølge lov om helligdager og helligdagsfred skal det være ”helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm” hele dagen, ikke bare frem til klokken 13. Men det er diskutabelt om støy fra gressklipper er utilbørlig larm. Ønsker du fredelige søndagsmorgener kan du spesifisere i husordensreglene at gressklipping, høytrykksspyling etc. kun kan skje etter klokken 13.

Husdyr

Les mer om hva vi har skrevet om dyr her >>>>

Det er hjemmel i loven for å forby dyrehold. Er man redd hunder, skal man ikke være nødt til å passere et stort og truende dyr på vei inn i egen bolig. Men selv om det står i leiekontrakten at dyrehold ikke er tillatt, kan det være at du må godta at leieren har et kjæledyr. Ifølge husleieloven kan nemlig leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.

- Gode grunner kan være sosiale forholde eller at man er blind og trenger førerhund, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

At leieboeren anskaffer en gullfisk, en kanarifugl eller en hamster, må man sannsynligvis godta. Men en stor hund er ikke nødvendigvis akseptabelt. Har du en leieboer som ikke respekterer et forbud, kan du gå til Forliksrådet og få en dom som sier at dyreholdet skal opphøre. Alternativt må leieren finne et nytt hjem til dyret.

 Les mer om å leie ut bolig her >>>>

Røyking

Utleier kan bestemme at det ikke er lov å røyke på hybelen eller i leiligheten.

- Det er fullt mulig å si at røyking ikke er tillatt. Selv om røykeloven ennå ikke gjelder hjemme hos noen, kan man vise til et avtalebasert røykeforbud, opplyser advokat Anders Leisner. Da må man ha med en særlig bestemmelse om røyking i leiekontrakten. Det holder for eksempel å skrive ”Røyking ikke tillatt” under punktet om særlige bestemmelser.

 Det kan være ulike grunner til at man ikke tolererer røyking. Folk med astma og allergiproblemer kan være svært sensitive mot tobakksrøyk. I så fall bør det opplyses om det i avtalen, slik at leier gjøres oppmerksom på at et eventuelt brudd på bestemmelsene innebærer ekstraordinære rengjøringskostnader. Hvor store disse kostnadene blir vil alltid bli et skjønnsmessig spørsmål, og må i verste fall avgjøres av en takstmann.

Hvis man oppdager at leieren røyker, kan man påpeke at røykingen må opphøre, sier Leisner. Eventuelt kan man be leieren røyke ute. Hvis det kan bevises at det røykes jevnlig, vil det være et kontraktsbrudd, og man kan si opp leiekontrakten.

Orden ute og inne

Barnevogner og sportsutstyr som anbringes i oppganger, eller søppel og rot som hoper seg opp, kan også være irritasjonsmoment. Slike gjenstander må heller ikke plasseres foran rømningsveier. Ønsker du å unngå slike problemer, er det lurt å spesifisere dette.

Gjør også oppmerksom på at leiligheten ikke kan pusses opp, og at spikring i vegger, dører og karmer ikke er tillatt – med mindre du synes det er greit.

Parkering

Mange steder er vanskelig nok å få plass til én bil. To biler er utenkelig. Har leier bil, bør du ha en formening om hvor den kan stå. Det gjelder også gjesters biler. Unngå at noen blir stengt inne eller ute.

 Les mer om å leie ut bolig her >>>>

Mer fra Huseierne

Se alle artikler