Unngå å bli stemplet som hallik

Gå til hovedinnhold

Unngå å bli stemplet som hallik

Selges det sex i din utleieleilighet, risikerer du inntil fem års fengsel for hallikvirksomhet. Følg derfor nøye med på hva som foregår.

 

Siden 2007 har 113 boligeiere i Oslo fått skriftlig varsel om at politiet har registrert kjøp og salg av sex i boligen. Dersom du skulle få et slikt brev fra politiet, må du handle raskt. Du er da gjort kjent med forholdet, og du kan bli straffet med bøter eller fengsel for hallikvirksomhet om leieforholdet ikke opphører.

 

Streng straff

 

Men ifølge straffelovens § 202 er det ikke lov å leie ut lokaler til noen som selger seksuelle tjenester. Gjør man det, kan man bli siktet etter den såkalte hallikparagrafen. Strafferammen er fengsel i inntil fem år. Alle som leier ut husvære – enten det er en rekkehusleilighet, en leilighet i en bygård eller en næringseiendom – kan bli stilt til ansvar dersom politiet oppdager at det drives prostitusjonsvirksomhet i lokalene. Fra det tidspunkt man mottar brev fra politiet om denne type tjenester, legger politiet til grunn at man er kjent med virksomheten.

Normalt vil politiet ikke straffeforfølge utleiere som sørger for at prostitusjonsvirksomheten opphører, med mindre den virksomheten som har foregått har vært omfattende eller alvorlig på annen måte. Det er likevel viktig å handle raskt, understreker advokat Thore Eithun Helland i Huseiernes Landsforbund.

- Ta brevet fra politiet på alvor! Det må antas at politiet kan bevise at det foregår prostitusjon i husværet. Derfor råder jeg til at man umiddelbart tar kontakt med politiet med løfte om at leieforholdet vil opphøre. Deretter må man avslutte leieforholdet. Det er normalt ikke lett, men prostitusjon vil ansees som et vesentlig mislighold av husleieavtalen.

- Leieforholdet kan avsluttes på to måter, forklarer advokat Helland. – Leieavtalen kan heves på grunn av vesentlig mislighold, og det kan kreves av leieboeren straks flytter ut og leverer husrommet tilbake. Erklæringen om heving skal i så fall være skriftlig, og årsaken skal oppgis. Alternativt kan leieforholdet sies opp på grunn av mislighold, men da løper avtalen ut oppsigelsestiden. Jeg vil nok anbefale utleiere å heve avtalen i slike tilfeller.

 Thore Eithun Helland påpeker at dersom prostitusjonsvirksomheten er så omfattende at den er til sjenanse for omgivelsene, vil han anbefale at det kreves en midlertidig forføyning hos namsretten. En kjennelse herfra innebærer at leieboeren mister sin besittelse av lokalet.

 

Gjelder også ved fremleie

 

Det er også viktig å være oppmerksom på at utleieren er ansvarlig selv om leieboeren har fremleiet boligen, påpeker advokat Helland.

- Dersom leieboeren flytter ut etter kort tid, burde det være tilstrekkelig at utleieren melder fra til politiet om at leieforholdet har opphørt, mener Helland.

- Protesterer leieren, er det viktig at utleier med en gang setter i gang en utkastelsesprosess eller tar saken inn for forliksrådet. I et slikt tilfelle kan det også være på sin plass å få til en midlertidig forføyning, sier advokaten. Politiet må da holdes underrettet underveis.

Ifølge husleieloven er leieren ansvarlig for utlegg, tapt husleie og lignende dersom en leiekontrakt heves.

- Leieren vil selvsagt være ansvarlig for de skader som har oppstått, men han vil i tillegg være ansvarlig for å betale husleien ut oppsigelsestiden eller til utleieren får leiet ut på nytt, opplyser Thore Eithun Helland.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer