Husordensregler - utleie

Gå til hovedinnhold

Husordensregler - utleie

Dersom du leier ut boligen din er husordensregler et viktig og praktisk tillegg til leiekontrakten. Husordensreglene for utleie har bestemmelser om hvordan leier skal behandle leieobjektet og oppføre seg i leieforholdet.

Huseierne har utarbeidet husordensregler for utleie av boliger og næringslokaler.

Du fyller ut husordensreglene digitalt, og partene kan signere med BankID eller printe ut for manuell signering.

  • Digitalt - Enkelt og tilgjengelig

  • Signering med BankID

  • Sikker lagring

  • Utviklet av Huseiernes advokater

  • Juridisk trygghet for alle parter

  • Gratis for medlemmer

 

Vil du se husordensreglene på forhånd, eller fylle dem inn manuelt? Last ned pdf-versjonen av husordensreglene under.

Svar på spørsmålene

Trinnvis utfylling av all nødvendig informasjon.

Send til e-signering

E-post med link til signering av kontrakt sendes til alle. (Kan også skrives ut og signeres manuelt.)

Involverte parter leser og signerer med BankID

Når involverte parter har signert, sendes det en bekreftelse til alle på e-post med PDF kopi av kontrakten.

Trygg lagring på mine sider

Kontrakten blir tryggt lagret og tilgjengelig for deg fra Min Side.

Oppdater ved behov

Du kan når som helst oppdatere kontrakten fra Min Side.

House Rules for Dwellings - Husordensregler, engelsk oversettelse