Utleie: Hva dekker forsikringen?

Gå til hovedinnhold

Utleie: Hva dekker forsikringen?

Hvem skal betale for den ødelagte sofaen eller den slitne kjøkkenvifta?

Foto: Liv Friis-Larsen / Scanstock Photo

Leieboere er ofte underforsikret, mens langt fra alle utleiere har en form for utleieforsikring. Konflikter om hvem som har ansvar og hvem som skal betale er noe advokatene i Huseiernes Landsforbund ofte får henvendelser om.

- Tvister i utleieforhold er et av temaene som dukker oftest opp når våre medlemmer kontakter oss. Det handler som regel om hvem som er ansvarlig ved skader på boligen ved tilbakelevering av leieobjektet. I tillegg handler mange av tvistene om ubetalt husleier, forteller advokat Morten Fæste.

(Se nederst i saken for Fæstes forklaring på hvem som har ansvar i tre typiske konflikter)

Ikke tyveri og hærverk

Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør hos Sparebank1, forklarer at innbo-, eller husforsikring gjelder i henhold til vilkårene også når du leier ut, og du er ikke avhengig av å ha en toppdekning. Dette gjelder enten du leier ut deler av boligen du selv bor i eller om du leier ut en hel bolig.

- Om du leier ut møblert, må du som utleier ha egen forsikring på innbo og løsøre. For leietaker er det viktig å huske at han eller hun må ha sin egen forsikring på sitt eget innbo og løsøre, påpeker hun.

Vetleseter understreker imidlertid at det er viktig å være klar over at tyveri og hærverk utført av leietaker ikke er omfattet av ordinær innboforsikring.

- Dette er det mange som ikke tenker på, sier hun.

Les også: Enklere regler for utleie

- Leieboere underforsikretLars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen. Foto: Øystein KlockLars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen. Foto: Øystein Klock

Hos Leieboerforeningen er de opptatt av at både utleier og leietaker bør være forsikret, men har ikke noen klar mening om hvordan type forsikring dette bør være.

- Vi har sett på ulike utleieforsikringer uten å komme til en konklusjon om vi mener at dette er noe en utleier bør ha i tillegg til annen forsikring, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen.

Aasen oppfordrer alle som skal leie bolig å sjekke at utleier er forsikret før de inngår en leieavtale. En innboforsikring er også veldig viktig når du er leietaker, understreker han.

- Vi vet at leieboere er uderdekket, og når det først dukker opp problemer kan det ende ganske tragisk, sier han, og fortsetter:

- En vanlig innboforsikring bør være dekkende, selv om den riktignok ikke dekker eventuelle skader du påfører boligen. Det er veldig viktig å være smart og dokumentere boligens tilstand før du flytter inn.

Kortidsutleie

De fleste anbefaler altså både utleier og leietaker å skaffe seg gode forsikringer. Men hva hvis du "bare" skal leie ut hytta en sommer, eller legge ut leiligheten på Airbnb når du er på ferie?

En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Sparebank1viser at over 100.000 nordmenn har prøvd korttidslutleie på Airbnb eller finn.no, mens over 300 000 vurderer kortidsutleie. Banken lanserte tidligere i år en døgnforsikring for boligeiere som ønsker å leie ut i kortere perioder.

- Den skal dekke et hull i innbo- og husforsikringen fordi tyveri og i stor grad hærverk av leietakere ikke dekkes i slike forsikringer, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter.

Fæste i Huseiernes Landsforbund påpeker at Airbnb og andre tilsvarende tjenester ofte tilbyr en egen garanti eller forsikring som dekker krav mot leietaker.

- Du bør imidlertid undersøke nøye om en slik sikkerhet er tilstrekkelig. Mange husforsikringer og innboforsikringer dekker også til dels skader som en leietaker påfører boligen eller inventar i boligen, men også her varierer dekningsområdene, sier han.

I tillegg tilbyr noen forsikringsselskaper egne utleieforsikringer som dekker krav som utleier får mot leietaker.

- Det viktigste er at utleier undersøker egne forsikringer, og hvilke muligheter han eller hun har til å forsikre seg mot krav som kan oppstå mot en leietaker. Det er også viktig at utleier alltid krever at leietaker stiller sikkerhet i form av et depositum eller en garanti for krav som utleier kan komme til å få mot leietaker, sier Fæste.

Les også: Air bnd - utleie på eget ansvar?

Tre ulike scenarioer

En innboforsikring dekker bare den forsikredes eiendeler. Hva skjer dersom du som leietaker ødelegger sofaen til utleieren? Dekker utleierens forsikring dette? Her forklarer advokat Morten Fæste hvilke regler som gjelder i tre ganske vanlige scenarioer:

Kjøkkenvifta ryker / rørlegger må fikse tette rør / vannskade på kjøkkenet: hvem må dekke utgiftene?

I utgangspunktet har utleier ansvaret for å holde leieobjektet i mangelfri stand i leieperioden. Husleieloven sier imidlertid at leietaker skal vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.

Dersom gjenstander som tilhører utleier må skiftes ut, er dette utleiers ansvar. Leietaker er likevel ansvarlig for skader som han eller hun selv har påført leieobjektet uaktsomt eller forsettlig. Skader på selve leieobjektet vil normalt dekkes av utleiers egen forsikring, men her må utleier passe på å undersøke hvilken forsikringsdekning han har. Hærverk fra leietaker på leieobjektet er normalt ikke dekket av utleiers forsikring. Leietakers innboforsikring dekker normalt kun leietakers eget inventar.

En leietaker leier en møblert bolig, og er uheldig å ødelegge sofaen / TV-en / spisebordet: hvem må dekke utgiftene?

Dersom utleier selv eier deler av inventaret i leieobjektet, må han selv sørge for å forsikre dette innboet med en egen innboforsikring. I tillegg vil en egen utleieforsikring kunne sikre utleier for krav mot leietaker på grunn av at denne har ødelagt utleiers gjenstander.

En leietaker leier en møblert bolig, og er uheldig å ødelegge et møbel. Hverken leietaker eller utleier har forsikring. Hva skjer? 

Vi anbefaler at utleier stiller som krav i leieavtalen at leietaker tegner egen innboforsikring. Dette står som en standardbestemmelse i vår leiekontrakt for bolig.

Skulle leietaker komme til å ødelegge et møbel som tilhører utleier, og ingen forsikring dekker skaden, vil utgangspunktet være at utleier kan kreve at leietaker erstatter skaden.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer