Kjøpe hus? Her er 9 ting du må sjekke på visning

Gå til hovedinnhold

Kjøpe hus? Her er 9 ting du må sjekke på visning

Er du på husjakt er det mange ting du bør sjekke på visning. Er du godt forberedt er det større sjanse for at du unngår å kjøpe katta i sekken.

Tidligere har vi skrevet om 9 ting du må sjekke på visning når du skal kjøpe leilighet. Er du mer klar for å flytte i hus bør sjekklisten være annerledes enn på leilighet.

Du leser nå en artikkel i Hus & Bolig, medlemsbladet til Huseiernes Landsforbund. Visste du at medlemmer får gratis juridisk, økonomisk og teknisk rådgivning om bolig?

Når du skal kjøpe hus er det helt andre hensyn du må ta enn når du planlegger kjøp av leilighet. Ting som er viktig i et sameie og borettslag kan være helt irrelevante for deg som kjøper eget hus. Du trenger for eksempel ikke ta hensyn til økonomien og fellesgjelden, du trenger ikke tenke over fremtidig vedlikeholdsplan som kan påvirke husleien og du trenger ikke ta slike hensyn som man ellers må gjøre når man bor tett.

Derimot oppstår det andre utfordringer som leilighetseiere ikke trenger å tenke over. Disse punktene gir vi deg i denne artikkelen. I tillegg er det viktig at man husker på å sjekke de vanlige tingene.

1) Kom forberedt

For å komme godt rustet på visning bør du får klarhet i det eventuelle oppussingsbehovet. Dette kan du lett finne ut av ved å sjekke tilstandsgraden nøye i salgsoppgaven. Det er lurt å ha lest seg godt opp i forkant dersom det er et objekt du virkelig ser på som en mulighet. Noter deg spørsmål og sjekk om det står noe om bytte av røropplegg, drenering, elektrisk eller tak i forhold til byggeår. Alt har en levetid, derfor må du sjekke tilstandsgraden nøye.

TG0: står for ingen avvik og angis ikke i rapporten (fordi det da ikke er registrert synlige symptomer/tilstandssvekkelser).

TG1: (grønn) indikerer svake symptomer.

TG2: (gul) tyder på middels kraftige symptomer.

TG3: (rød) betyr kraftige symptomer, herunder sammenbrudd og total funksjonssvikt.

2) Beliggenhet 

Beliggenhet er viktig for de fleste, men hva som er viktig er helt individuelt. Allikevel kan det være greit å tenke over noen få momenter, for det er trasig å være etterpåklok og angre seg. Boligens beliggenhet får du ikke gjort noe med i ettertid. Derfor er det viktig at du sjekker hvordan lyset faller innendørs og hvor det blir skygge. Vurder solforhold utendørs på eiendommen eller på uteplasser som terrasse, veranda eller balkong. Undersøk også om det er støy og trafikk rundt boligen, eller om den er godt lydisolert. Det er kanskje ikke lett å tenke tanken i forkant, men vær oppmerksom på om adkomsten for utrykningskjøretøy er grei.

3) Ha godt tak over hodet

Tak er fort gjort å glemme på visning, men det er tross alt det som i første omgang gjør at du ikke får været i hodet. Du bør ha et godt tak. Du bør sjekke byggeåret på huset, og forhøre deg nøye om når taket sist ble sjekket, vedlikeholdt eller om nødvendig fikset eller skiftet. Et godt tak kan vare opptil 100 år. Mange benytter seg også av takfornying, men som vi har skrevet om i Hus & Bolig er ekspertene svært usikre på om dette har noe for seg og om det i verste fall kan gjøre skade på taket.

4) Kjeller kan være gull verdt

Kjeller kan være en drøm for en boligeier, men også et mareritt. Derfor skal du være på vakt når du sjekker kjelleren i en bolig. For det første bør du forsikre deg om at kjelleren er lovlig. Det er dessverre tilfeller der man kjøper kjellere som ikke er hva de lovet. I tillegg ser du kanskje for deg å utnytte kjellerplassen. Da bør du også ha fått klarhet i om slike muligheter er tilstede, og at du får anledning til å søke om for eksempel bruksendring for utleie. I tillegg bør du være ekstra oppmerksom på fuktige kjellere da dette kan føre til soppskader og dårlig inneklima.

5) Drenering sikrer tørt hus

Dreneringen rundt huset bør også vies oppmerksomhet. Er dreneringen god er det større sjanse for at bygningskroppen holder seg godt. God drenering kan holde husets levetid, men er den dårlig bør den gjøres noe med. Dette vil sannsynligvis fremkomme av boligsalgsrapporten, men ha det i bakhodet slik at du husker å spørre om det.

6) Bad skaper konflikt

Bad er alltid en het potet og det er det vi krangler mest om etter boligtransaksjoner. Husk at de forskjellige komponentene på badet har forskjellig levetid. Dette bør du tenke på når du forhører deg på visning. I tillegg skal du ikke la deg lure av et nytt bad. Seks av ti nye bad har feil eller mangler, derfor bør du se gjennom denne listen for å være godt forberedt når du skal på visningen. Det kan også være nyttig å sjekke at ventilasjonen på badet er som den skal. Det gir også badet lengre levetid.

7) Sjekk el-anlegget

Byggeåret for boligen er meget relevant med tanke på det elektriske anlegget. Hvilke forbedringer er gjort og av hvem bør komme tydelig frem i salgsoppgaven. Hvis ikke må du spørre og få klarhet i dette. Svært mange har fortsatt skrusikringer hjemme, selv om mer moderne sikringer har vært på markedet i en årrekke. Det er ikke lov å bygge nye elanlegg med skrusikringer, men det er ikke noe krav om at de må byttes ut i gamle boliger. Elanlegget skal være i henhold til forskriftene slik de var da det ble bygd. Er huset ditt fra 1981, skal altså elanlegget minst være på nivå med kravene i 1981. Ved nyinstallasjoner skal dagens regelverk oppfylles.

8) Sørg for at inneluften er god

Inneklima og ventilasjon går ofte hånd i hånd. Har du et tett hus med tykke vegger er du nødt til å ha et system som transporterer fuktig luft ut og trekker frisk luft inn. I et eldre og trekkfullt hus kan et slikt system i verste fall gi høyere fyringsutgifter. Er du usikker på hvordan ventilasjonen bør være kan du lese mer om dette her.

9) Spør om alt, for undersøkelsesplikten gjelder

Sjekk naboer og gjenboere. Det vil ha betydning for trivselen. Hør med megler eller sjekk med eier om det lar seg gjøre om hvordan forholdet til naboene er, og om det er noen pågående konflikter man bør være ekstra oppmerksom på. Sjekk også andre forhold som kan være avgjørende for din trivsel. Opplysningsplikten strekker seg i utgangspunktet bare til det selger faktisk vet. Er selgers kunnskap begrenset, er det tilstrekkelig at selger gir de opplysningene som han eller hun faktisk sitter med. Det vil deretter være opp til kjøper å foreta ytterligere undersøkelser, siden opplysningsplikten ikke medfører en aktivitetsplikt for selger.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler