Hva er sola verdt?

Gå til hovedinnhold

Hva er sola verdt?

Norge er ikke landet i verden som overøses med sol. Derfor setter vi enormt pris på den. Men hvor høy pris har den egentlig – i kroner og øre?

Å telle soltimer er dårlig matte skal vi tro Stein Kristiansen ved klimatjenestene hos Meterologisk institutt. Han mener dette gir et dårlig bilde av Norge.

- Vi har store ujevnheter i forhold til når solen står opp og går ned i de forskjellige årstidene rundt omkring i landet. I tillegg kommer de lokale værmessige forholdene inn i bildet også. I de verste tilfellene kan man gå flere måneder i nord uten å se sola, alt ettersom hvordan været arter seg i forhold til når solen er på himmelen. Å reklamere for gode solfhorhold er ganske bingo, sier Kristiansen.

Ved meterologisk institutt er de mer interessert i statistikken som forteller hvor mye prosent sol du faktisk kan forvente i forhold til hvor mye sol du kunne hatt (se rammesak).

- Denne statistikken gir det beste utgangspunktet for å fortelle noe om hvor mye sol vi faktisk har i Norge. Det er liten tvil om at vi har et enormt behov for sol når vi først har muligheten, sier meterologen.

Blant annet kommer det frem at hvis man slår sammen de to siste og de to første månedene i året, er det klart mer sol i januar og februar sammenliknet med november og desember.

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!


Vi ønsker sol og betaler for det

I meglerbransjen snakkes det om de tre B’ene – beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Dette handler ikke bare om at boligen ligger på det mest attraktive stedet i landet, men også andre forhold. Spesielt om boligen din har ettermiddagssol eller ei.

- Hvordan den ligger i forhold til solen er et meget hett tema. Solforhold kan skille ganske mye. Spesielt i leilighetskomplekser. Det kan ligge to blokker ved siden av hverandre hvor den ene skygger for den andre eller at den ene er østvendt og den andre vestvendt. Der kan vi se prisvariasjoner på så mye som ti prosent på nesten identiske leiligheter. Det er ganske drastisk, forteller leder Tormod Bolvik i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Bolvik mener altfor mange boligutbyggere er for mye opptatt av plassutnyttelse fremfor å tenke solforhold.

- Nordmenn har et ekstremt behov for sol fordi vi har så lite av den. Det er slett ikke irrelevant for de fleste nordmenn hvor lenge man har solen på kvelden. Vi jobber lenger, kommer senere hjem og da ønsker vi å ha ettermiddagssol som strekker seg til klokken 21 på kveldstid. Vi ser ofte at private boligbyggere som bygger eneboliger har langt større fokus på å vende huset riktig mot solen.

Manglet sol for cirka 350.000

I Aftenposten i fjor kunne vi lese om en tomannsbolig på Nesøya som ble solgt våren 2010. I både salgsoppgave og salgsannonse ble det gitt opplysninger om at boligen var solrik. Kjøperne kunne imidlertid, etter å ha bodd i boligen over to somre, motbevise dette. Det som skulle være sol til klokken 21.30 viste seg å ikke vare lengre enn til klokken 20. På grunn av dette krevde kjøper erstatning fra selger, og siden kjøper skal ha ment at solforholdene var en viktig forutsetning for kjøpet mente de at de manglende soltimene ga en verdireduksjon på fem til ti prosent av kjøpesummen. Dermed krevde de 345 832 kroner. Saken endte i retten, men der fikk ikke boligkjøperne medhold. Retten kom frem til at kjøperne burde ha fått oversikt over solforholdene etter den første sommeren, og at det ikke holdt å reklamere over ett år senere etter å ha bodd der over totalt to somre.

Tormod Bolvik kjenner saken, men ønsker ikke å kommentere annet enn på generelt grunnlag. Han mener at meglerne skal være nøkterne i sine beskrivelser.

- Markedsføringen av boliger skal være sannferdig. Dersom megleren vet at det er snakk om et område de færreste ville kalle solrikt, bør vedkommende ikke bruke et slikt ord. Men særlig om sommeren kan det være vanskelig å vite, og dersom slike opplysninger kommer fra selger, får selger stå til ansvar, sier Bolvik.

Han oppfordrer kjøpere til å spørre om det konkrete innholdet bak vage formuleringer som «idyllisk», «koselig beliggenhet», «solfylt» og lignende, og minner om at for eksempel «vestvendt balkong» ikke nødvendigvis betyr kveldssol, da trær eller høye bygninger kan sperre.

Adokat Thore Eithun Helland i Huseiernes landsforbund oppfordrer folk til å undersøke nøye før kjøp.

- Saken viser at dette er en kinkig problemstilling. Her bør man uanssett være nøye medå sjekke på forhånd. Særlig hvis du har tenkt til å kjøpe i et område der du ikke er kjent fra før. En prat med lokalbefolkningen på nærbutikken vil kunne gi deg en rekke verdifulle opplysninger, sier advokaten. Han minner om at det mange steder i Norge kan være store lokale variasjoner når det gjelder både sol-, vind- og nedbørsforhold, sier Helland.

Forventet antall soltimer på Østlandet

Oversikten viser forventet soltid i løpet av et døgn av mulige antall soltimer i løpet av døgnet. Oversikten viser for Østlandet.

Januar - 19 %
Februar - 31 %
Mars - 41 %
April - 44 %
Mai - 44 %
Juni - 52 %
Juli - 45 %
August - 45 %
September - 39 %
Oktober - 29 %
November - 19 %
Desember - 16 %

Kilde: Meterologisk institutt

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer