Eldre elektrisk anlegg? Her er fareområdene

Gå til hovedinnhold

Eldre elektrisk anlegg? Her er fareområdene

Har du et eldre elektrisk anlegg bør du passe godt på i vinter. Det er gjerne fra starten av kuldeperioder og to-tre uker etter kuldeperiode at antall branntilløp i boliger med eldre strømanlegg skyter i været.

Har du et eldre elektrisk anlegg i boligen? Elanlegg som klarer seg helt fint gjennom sommeren, når det gjerne er lite belastning, kan få store utfordringer når det blir kaldt, forteller elsikkerhetsingeniør og brannetterforsker i Elsikkerhet Norge, Lars Petter Johansen.

- Når anlegget belastes hardt over lengre tid kan du fremprovosere branntilløp i dårlige koblinger. Det er derfor vi ofte får en bølge av skader to-tre uker inn i en kuldeperiode. Da har eldre anlegg med svake punkter blitt belastet tungt over tid, sier Johansen.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Men hvor er det man bør passe ekstra godt på, dersom man har et eldre elektrisk anlegg? Johansen mener man kommer langt med sunn fornuft og bruk av sanseapparatet.

Skrusikringer. Foto: Elsikkerhetsforeningen.

- Ofte får man noen forvarsler når elanlegget eller deler av det er i ferd med å knele. Det kan for eksempel være at lysene blinker eller blafrer, at utstyr ikke virker helt som det skal, eller – ikke minst – at det lukter svidd eller brent, sier Johansen. Han oppfordrer folk som oppdager slike ting til å ta signalene på alvor, og ikke bare la det skure og gå.

- Kjenner du at det lukter brent, er det gjerne en grunn til det. Ikke gi deg før du finner den, sier han.

Eldre anlegg

Svært mange har fortsatt skrusikringer hjemme, selv om mer moderne sikringer har vært på markedet i en årrekke. Det er ikke lov å bygge nye elanlegg med skrusikringer, men det er ikke noe krav om at de må byttes ut i gamle boliger. Elanlegget skal være i henhold til forskriftene slik de var da det ble bygd. Er huset ditt fra 1981, skal altså elanlegget minst være på nivå med kravene i 1981. Ved nyinstallasjoner skal dagens regelverk oppfylles.

Skrusikringer

Dersom du har skrusikringer bør du jevnlig sjekke inntakssikringene:

- Inntakssikringene er der hvor strømmen kommer inn i huset. Det er ofte en liten blå boks med to eller tre eller skrusikringer. Denne kan være plassert i eller nær sikringsskapet, men vel så ofte er den plassert i en bod i kjelleren eller et sted oppe på loftet. Noen vet ikke en gang hvor den er, og har aldri kontrollert den, sier Johansen.

Sikringene bør etterstrammes. Over tid vil de – på grunn av at materialet utvider seg litt i varme og trekker seg sammen i kulde – løsne noe, slik at kontakten kan bli dårlig. Når du etterstrammer, kjenn samtidig etter om de er varme. Er de varmere enn at du orker å ta på dem med fingrene er det tegn på at noe ikke er som det skal. Bruk også nesen: De skal ikke lukte svidd. Det samme gjelder også resten av skrusikringene i det «vanlige» sikringsskapet, men dette er det vanligere at folk har noe bedre kontroll på, eller i det minste vet hvor er. 

- Dersom du for eksempel har en kurs som bare går på varmen i huset bør du kontrollere denne ekstra nå om vinteren, sier Johansen.

Et faremoment ved skrusikringer er at de ofte tåler mer enn de er dimensjonert for: de går altså ikke når de skal. Det kan føre til overoppheting og brann.

Ovner og skjøteledninger

Når du har sjekket sikringene, er det også lurt å sjekke de områdene hvor det trekkes mest strøm nå på vinteren: Altså husets varmeovner. Dersom du har panelovner som er plugget i, sjekk kontakten og støpselet for tegn til overoppheting, som gul/brun misfarging og lukt. Ledningene skal være hele og uskadd.

- Når det blir kaldt finner mange frem ekstra ovner og skjøteledninger fra loft og kjeller. Det kan være gamle ovner uten termostat – disse bør eventuelt brukes med stor varsomhet og under oppsyn, sier Johansen.

Som også advarer mot bruk av eldre skjøteledninger med tynt tverrsnitt. Husk at varmeovner alltid skal tilkobles direkte i stikkontakt, og ikke via skjøteledning.  Årlig registreres det et tjuetalls husbranner i Norge som følge av uvettig bruk av skjøteledninger.

Sjekk også de «vanlige» installasjonene, som vaskemaskin, tørketrommel og stekeovn for overoppheting i støpsel og kontakt.

Vurder oppgradering

Hvis du har et gammelt hus med tilsvarende gammelt anlegg, kan det der finnes tøyisoliserte kabler og ledninger, eller kabler med metallisk ytterkappe (kulokabel). Disse ble benyttet før 1960-tallet og på grunn av alderen har de ofte tørr og sprø isolasjon.

- Når anlegget belastes hardt blir det varmere i slike kabler, og faren for overbelastning, varmegang og brann er betydelig. Anbefalingen er rett og slett å oppgradere så gamle anlegg. Er et elektrisk anlegg 50-60 år, er dette sannsynligvis ikke tilpasset dagens behov, og det er da rett og slett gått ut på dato, sier Johansen. raa@huseierne.no

Råd til deg med skrusikringer

1. Husk å skru til sikringslokkene minst én gang i året.

2. Aldri sett inn større sikringer enn det som står i kursfortegnelsen.

3. Sjekk sikringsskapet ofte og vær på vakt etter varmegang. Lukt, føl og se.

4. Ta kontakt med elektriker så snart som mulig dersom de ser misfarginger eller lignende. Ikke begynn med arbeidet selv.

Kilde: Elektroexperten.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler