Bruk skjøteledning forsiktig

Gå til hovedinnhold

Bruk skjøteledning forsiktig

De er praktiske, men potensielt farlige. Årlig registreres det er tjuetalls husbranner i Norge som følge av uvettig bruk av skjøteledninger.

Bruk av skjøteledninger er ikke farlig i seg selv, men mange bruker dem på feil måte. I følge statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kobler syv av ti nordmenn elektriske produkter til brannfarlige skjøteledninger i hjemmet sitt.

Mange har en skjøteledning med mange koblinger på som de bruker fast for eksempel bak TV-en eller for PCen.

- En god tommelfingerregel er at produkter som bruker mer enn 1000 watt ikke skal kobles via skjøteledning. Årsaken er at stor belastning over tid kan føre til varmgang og dette igjen kan føre til brann, sier leder for forebyggende avdeling Svein Pedersen ved Brannvesenet region Lillehammer.

Ifølge Pedersen bør man tenke at skjøteledninger kun er til midlertidig bruk.

- Skjøteledning bør aldri være en permanent løsning, selv om man er godt innenfor hva som er kapasiteten på ledningen. Problemet er at man aldri kan være sikker på kvaliteten på en skjøteledning. Sjekk hva slags merking ledningen har og hvor mye den er beregnet for å tåle.

Fører til husbranner

Varmgang og nedsmelting av skjøteledninger førte til 20 husbranner i Norge i 2016. Sannsynligvis er det mange tilfeller med varmgang og smelting som ikke blir rapportert inn.

- Det blir spesielt farlig når man seriekobler skjøteledninger. Dette er noe folk gjør ofte når ledningene ikke er lange nok, eller når man trenger flere punkter å koble apparater til. Seriekobling øker faren for varmgang og nedsmelting, advarer Pedersen.Leder for forebyggende avdeling Svein Pedersen ved Lillehammer brannstasjon.Leder for forebyggende avdeling Svein Pedersen ved Lillehammer brannstasjon.

I boligbrannstatistikken til DSB fra 2016 kommer det frem at noen fylker er overrepresentert. Dette gjelder spesielt Oslo og Finnmark. Noe av forklaringen på at Oslo ligger så høyt i forhold til resten av landet kan være mer automatiske brannalarmer, men dette sier ikke statistikken noe om. Lavest boligbrannfrekvens sett i forhold til innbyggertall i 2016 hadde Sogn og Fjordane og Nordland. I Lillehammer er det mye trebebyggelse i sentrum og brannvesenet har lav terskel for å rykke ut.

- Til å være en liten by har vi mange automatiske varslingsanlegg. Det har forhindret flere branner. Vi har som policy at vi rykker ut på alle alarmer, og at vi ikke fakturer ved falsk utrykning, sier Pedersen.

I snitt ligger region Lillehammer på rundt 1100 utrykninger i året.

- Av disse har vi i 2016 hatt 28 bygningsbranner, og statistisk sett skal vi får tre til fire til før året er omme, sier han.

 

10 tips for hvordan du trygt bruker skjøteledning.

 

1) Apparater som bruker mindre enn 1000w kan koples til en skjøteledning

2) Eksempler på apparater som aldri skal være på skjøteledning er panelovner og flyttbare oljeovner.

3) Bruken skal være midlertidig, og ikke av varig karakter.

4) Bruk skjøteledninger med jord der det er mulig.

5) Skjøteledningen skal være passe lang. Ikke for lang og ikke for kort. Unngå flere ledninger koblet i serie.

6) Hvis barn ferdes ved ledningen, bør den være barnesikret.

7) Hold skjøteledningen ren og fri for støv.

8) Ikke lag for store kveiler av ledning som blir til overs. Det kan øke temperaturen i ledningen og føre til brann.

9) Gamle, sprø og missfargede ledninger bør ikke brukes. Kast dem! De som er skadd eller har svimerker skal også kastes.

10)Ikke legg skjøteledninger fra et rom til et annet eller innenfra huset og ut i friluft.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer