Lad elsparkesykkelen med vett

Gå til hovedinnhold

Lad elsparkesykkelen med vett

Vi omgir oss med stadig flere litium-ion batterier. Dette er oppladbare batterier vi har i mobiltelefonene våre og elektrisk verktøy, i elsykler og elsparkesykler. Hvis det begynner å brenne, er konsekvensene store.

I en rapport fra RISE Fire Research, Norges branntekniske kompetansesenter i Trondheim, fra 2023 kommer det frem at branner i elsykler og elsparkesykler er eksplosjonsartet og uforutsigbare. Brennende deler kan bli kastet flere meter av gårde og starte nye branner. I tillegg kan det utvikles store mengder giftig gass som kan gjøre det vanskelig å evakuere.

Når temperaturen i litium-ion batterier når mellom 175 og 200 grader, starter en termisk nedsmelting – en såkalt thermal runaway, og det er svært vanskelig å slokke brannen når dette skjer.

Forventer flere branner

- Brannvesenets oppdragsrapportering viser at det har vært 256 utrykninger til branner og branntilløp som starter i elsykler eller elsparkesykler siden 2019, forteller Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

Det har ikke vært alvorlige hendelser som har gått ut over liv og helse, men med økt bruk av de populære syklene forventer forskerne ved RISE både flere branner og større konsekvenser for liv og helse. Ingen vet eksakt hvor mange elsparkesykler som finnes i Norge, men ifølge Statens vegvesen var det mer enn 500 000 forsikringspliktige elsparkesykler i privat eie i fjor. Og de siste årene er det solgt mellom 30 000 og 40 000 elsykler hvert år, og antallet nærmer seg antagelig 200 000.

- Branner i litium-ion batterier, som de som brukes i elsykler og elsparkesykler, er spesielt farlige fordi de kan føre til rask røykspredning og eksplosjonsartet brannutvikling. Selv om eksplosjonsfaren i mindre batterier er begrenset, er brannene uforutsigbare og kan eskalere raskt, påpeker Ly.

Bør helst oppbevares ute

Mange parkerer elsparkesyklene inne for å unngå at de blir stjålet. Men parkering i trange ganger og korridorer er ikke lurt.

- Det er viktig å unngå å lade elsykler og elsparkesykler i korridorer eller trapperom, da dette kan utgjøre en brannfare samtidig som det kan blokkere rømningsveier. Generelle ladevettregler bør alltid følges for å minimere risikoen, sier avdelingsdirektøren i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Men hvor skal man da oppbevare denne type sykler?

- Elsykler og elsparkesykler bør oppbevares i utvendige boder eller garasjer, og ikke blokkere rømningsveier. Ideelt sett bør de lagres i et område med røykvarsler og uten brennbart materiale i nærheten. Kan det være ute, så er det å foretrekke, men unngå helst direkte sollys og minusgrader, sier Ly.

Det finnes brannsikre ladeskap, og i noen sameier og borettslag sier ordensreglene at slike må brukes.

- Investering i brannsikre ladeskap kan være en ekstra sikkerhetsforanstaltning for bygningseiere eller arbeidsgivere, selv om det ikke er noen spesifikke krav om det. Det viktigste er at brannvesenet har enkel tilgang til å slukke eventuelle branner, sier Johan Marius Ly. 

Lad med vett

  • Elsparkesykler og elsykler kan begynne å brenne selv om de ikke står til lading.
  • Også helt nye sykler kan begynne å brenne.
  • Kjøp elsparkesykkel av god kvalitet, og unngå å importere på egenhånd. Dårlig kvalitet kan øke faren for brannstart, raskere og mer intens brannutvikling.
  • Fungerende røykvarsler er viktig.
  • Ikke lad batteriet dersom det eller sykkelen er skadd.
  • Bruk originale batterier og ladere.
  • Oppbevar batteriene helst i romtemperatur og unngå lading i minusgrader.

Kilde: RISE Fire Research

Hvis det begynner å brenne

Hvis det begynner å brenne, er det aller viktigst å sørge for at alle kommer seg trygt ut, og ringe brannvesenet på 110. Dersom du mener det er trygt, kan du prøve å fjerne produktet fra brennbare omgivelser og ta laderen ut av stikkontakten. Du kan holde en brann i batteriet i sjakk ved å kjøle den ned med vann, men pass på at du ikke puster inn røyken.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer