Kameraovervåking mot hærverk

Gå til hovedinnhold

Kameraovervåking mot hærverk

Opplever du eggkasting eller spraymaling på fasader, nedhuggede trær, knuste vinduer, avklippede ledninger eller andre mer eller mindre alvorlige former for hærverk på hus eller hage?

Det er fullt lovlig å sette opp overvåkningskamera på egen eiendom.

Selvfølgelig kan det være barnestreker og være ganske ubetydelig. Men blir husveggen tagget, det flotte prydtreet hugget ned eller bildekkene punktert, er det grunn nok til bekymring. Hva kan du egentlig gjøre med det? Er det lov med kameraovervåking? Vi undersøkte saken med Datatilsynet.

Denne artikkelen er skrevet av Hus & Bolig, Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året – samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Klare regler 

- Det stemmer at en privatperson lovlig kan overvåke eget hus og hage, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.

Men det er viktig å være oppmerksom på enkelte detaljer.

- Kameraet kan imidlertid ikke samtidig fange opp deler av et offentlig område eller en annen persons eiendom, påpeker hun.

Hun råder også til å være oppmerksom på at du kan komme i konflikt med naboer, eller eventuelle leieboere og deres besøkende.

- Kameraovervåking kan lett føre til konflikter i naboforhold hvis den ene parten føler seg overvåket av den andre. Selv om man kan bruke kameraovervåking i eget hjem, kan man ikke overvåke andres private sfære slik som leieboere og deres besøkende, understreker hun.

Dersom det bor flere i huset, eller det er noen som har ditt hjem som arbeidsplass, må de alltid informeres om overvåkingen.

- Det er også viktig å være oppmerksom på at selv om overvåkingen er lovlig, kan man ikke bruke opptaket helt som man vil, informerer hun.

Private opptak skal for eksempel ikke publiseres på nett eller annet uten at de som er på opptaket har samtykket.

Når man har oppdaget hvem som har gjort hærverk, og har bevis for det, kan vedkommende stilles til ansvar for ugjerningen.

Hva sier loven om hærverk?

- Hvis skadevolder er kjent og utførelsen av hærverket kan bevises, kan huseier kreve erstatning, forteller advokat Espen Kheradmandi i Huseierne.

Er skadevolder over 18 år blir han erstatningsansvarlig for sine handlinger. De alminnelige erstatningsreglene kommer fra rettspraksis, det vil si at de er ulovfestede. Man må bevise at det er skadevolder som er skyld i skaden, og den må føre til et økonomisk tap for boligeier. Om boligeier har en forsikring som dekker skaden uten å betale en egenandel, er det kanskje ikke grunnlag for å hevde at man har lidt et økonomisk tap.

Barn under 18 år

Det er egne regler for foreldrenes ansvar for umyndige barn i skadeerstatningsloven.

- Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder med vilje eller uaktsomt, men man skal ta hensyn til alder, utvikling, utvist adferd og økonomisk evne, sier advokaten.

Foreldre blir også stilt til ansvar.

Foreldre til barn som påfører skade plikter å erstatte denne skaden, dersom de ikke har hatt tilstrekkelig tilsyn, eller unnlatt å gjøre det som er vanlig for å forhindre at barnet gjør skade.

- Foreldre kan, uavhengig av egen skyld, holdes ansvarlig for skade utført av barn de har omsorgen for med inntil 5 000 kroner for hver enkelt skadevoldende handling, påpeker advokaten.

Lemping av erstatningsansvar kan være aktuelt i disse sakene, og blir ofte påberopt av skadevoldere. Ordet lemping betyr reduksjon av et ilagt erstatningsansvar utfra rimelighetshensyn.

- Men det er selvfølgelig ikke alltid slik at man vinner frem med lemping, avslutter Kheradmandi. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler