Sjekker du jevnlig denne risiko-koblingen?

Gå til hovedinnhold

Sjekker du jevnlig denne risiko-koblingen?

Fagfolk anbefaler å legge om fra stikkontakt og støpsel til fast kobling når varmtvannstanken monteres.

Svidd kontakt.
Her har varmtvannstanken vært plugget i. 

For noen år siden var det etter noen alvorlige branntilløp sterkt mediefokus på enkelte Oso-tanker som hadde produksjonsfeil som gjorde dem brannfarlige. Saken ble håndtert av leverandøren, som sørget for at alle eiere av de aktuelle tankene som meldte ifra, fikk tilsendt nye deler og eventuelt hjelp til å skifte ut de aktuelle delene.

Trenger du kontrakt for utleie? Håndverkerkontrakt? Samboerkontrakt? Som medlem i Huseierne får du alle våre kontrakter gratis!

Mange av oss gikk nok og sjekket serienummeret på varmtvannstanken vår den gangen. Men det som nok har gått mange av oss hus forbi, er faren for varmgang i alle varmtvannstanker som er koblet med støpsel i stikkontakt. Det har altså ikke med produksjonsfeil å gjøre, men handler rett og slett om at denne måten å koble på er risikabel.

Varmepåkjenning

- Problemet er aktuelt for alle varmtvannstanker. For så vidt er dette et problem for alle apparater som trekker mye strøm, men det spesielle med varmtvannstanken er at kontakten står i samme posisjon i år etter år, og ofte helt uten tilsyn, i en kjeller eller på et teknisk rom. Er du i en familie hvor det dusjes mye, eller du har en tank på 2 – 3 000 watt, er det nesten garantert at materialene i støpselet og stikkontakten ikke tåler den varmepåkjenningen de utsettes for over tid, sier Arne Midtskogen, elsikkerhetsingeniør i Elsikkerhet Norge.

Tilkoblingen til varmtvannsberederen er noe som alltid blir sjekket når Det lokale eltilsyn (DLE) er på kontroller i boliger, forteller Otto Rune Stokke, som er elsikkerhetsingeniør i Det lokale eltilsyn i Hafslund nett.

- I 2018 hadde vi 590 avvik på støpsler til varmtvannstanker, opplyser Stokke.

Sett i forhold til at de gjør 37 000 tilsyn i boliger i året, virker det kanskje ikke som så mye.

- Men sett i forhold til at alle har en varmtvannstank de som regel ikke følger med på, er det alvorlig. Varmgang i slike ledninger er en farlig feil og medfører brannfare, sier Stokke.

Du kan sjekke selv

Feilen oppdages ikke med mindre man trekker ut støpselet og kjenner om det er varmt, ser etter smelteskader, eller sjekker om plasten begynner å bli litt oval rundt pluggene. Dersom det er lenge siden du har hatt besøk av Det lokale eltilsyn, kan du fint foreta denne kontrollen selv. DLE anbefaler at man gjør dette selv én til to ganger i året. Sjekk helst etter at du eller andre har dusjet. Ser eller kjenner du tegn til varmgang bør du kontakte elektriker. Du trenger ikke å skifte ut selve varmtvannstanken: Elektrikeren vil vurdere situasjonen og enten sette opp en fast kobling eller skifte ut de ødelagte delene.

Krav om fast kobling

Dersom du bygger nytt, eller rehabiliterer det elektriske anlegget slik at det må følge gjeldende forskrift, er det et krav at varmtvannsberederen monteres med fast kobling med bryter. Dette kravet kom allerede i 2010. Først gjaldt det varmtvannstanker på 2 000 Watt eller mer, men da produsentene begynte å produsere tanker på 1 990 Watt, ble kravet senket til å gjelde alle tanker over 1 500 Watt.

Dersom du har et eldre elanlegg er det derimot ikke påkrevet at du endrer fra løs kobling til fast. Det samme gjelder dersom du bytter ut en gammel varmtvannstank: Det er ikke krav om at den nye må installeres med fast kobling. Den nye kan altså settes rett i kontakten. Selv om fagfolk innen elsikkerhet anbefaler fast kobling, er det slett ikke sikkert at rørleggeren kjenner til denne problemstillingen. Du kan derfor ikke forvente å få denne anbefalingen fra den kanten.


Nye varmtvannsberedere

- Faren for varmgang er nesten enda større i nye varmtvannstanker. Jeg har selv en varmtvannstank fra 1989 som er koblet med støpsel i kontakt. Der er det ikke antydning til skader ved varmgang. Jeg tror rett og slett materialkvaliteten er god. Det ser ut til at det skjedde et skifte rundt 1990. Min teori er at da begynte leverandørene å kjøpe ferdige ledninger fra utlandet. Selv om materialene har alle godkjenninger de skal, skjer det altfor ofte at de likevel ikke tåler varmepåkjenningen, sier Midtskogen i Elsikkerhet Norge.

I 1991 ble kravet til CE-merking innført. Tidligere ble utstyr testet av NEMKO (Norges elektriske materiellkontroll) før det ble sendt ut på markedet.

- Jeg kan forøvrig anbefale folk å ta en titt på Elsikkerhetsportalen, sier Midtskogen.

Der finnes flere gode tips til elsikkerhet i hverdagen, samt en oversikt over produkter som er trukket tilbake fra leverandør på grunn av farlige feil. raa@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer