Trapper: Mange bryter reglene

Gå til hovedinnhold

Trapper: Mange bryter reglene

Sannsynligvis er det flere som dør i Norge årlig som følge av fall i trapp enn som dør i brannulykker. Likevel er det ingen som sjekker om trappene i husene våre bygges etter forskriftene. Interiørblader og inspirasjonsbilder på nett avslører at mange ikke følger reglene.

Trapp i interiørblad

Visste du at en trapp skal ha sikker avgrensning og håndløper på begge sider?

- Når trappen verken har rekkverk eller håndløper er det helt ulovlig, understreker sivilarkitekt Anders Kirkhus i Sintef Community.

- Vi har ingen tall, men inntrykket fra det som vises av trappeeksempler fra Norge i interiørbladene er at her er det mye ulovlig, fortsetter sivilarkitekten.

Det anslås at ca. 50 personer dør årlig som følge av fall i trapp. Til sammenligning omkom 39 personer i brann i 2018, og 25 i 2017.

- Likevel har brannforebygging et helt kapittel i Teknisk forskrift, mens trapp har bare en paragraf, påpeker Kirkhus og viser til TEK 17, §12-14. 

Sjelden tilsyn

I Norge har vi et tillitsbasert system for byggesak. Det betyr at når kommunen har sjekket at et byggverk forholder seg korrekt til reguleringsplaner og slikt, er det de ansvarlige foretakene som har ansvar for å oppfylle myndighetskravene til bygninger, som blant annet er formulert i teknisk forskrift (TEK 17). Det betyr at et firma med ansvarsrett må kunne reglene for blant annet minstekrav til sikkerhet ved utforming av trapp. Det er sjelden at kommer i ettertid inn for å sjekke at reglene faktisk følges. Heller ikke en ferdigattest betyr at alt er som det skal. Det er bare en kvittering på at de som er involvert i arbeidet påstår at alt nå er som det skal.

Medlemmer i Huseierne får gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post.

Enige om å bryte fartsgrensen

Når trapper bygges som svevende trinn ut i intet, eller uten håndløper eller med andre feil og mangler, kan det ha flere grunner.

- Det kan være påtrykk fra byggherre, arkitekt eller andre som gjør at trappen ender opp som utrygg og ulovlig. Men det er i bunn og grunn det ansvarlige foretakets ansvar å sørge for at det ikke skjer, sier Kirkhus.

Han mener kravene til sikkerhet ikke er spesielt kompliserte, og understreker at når et firma påtar seg ansvarsrett ligger det i det at de skal ha satt seg inn i og forstått alle aktuelle krav. Huseier som privatperson kan ikke forventes å kunne alle disse tingene.

- Men sett at jeg får bygd en bolig, eller rehabiliterer, og ber arkitekten om å tegne en sånn kul trapp uten håndløpere? Må ikke arkitekten da følge mitt ønske?

- Nei. Det blir litt som å bli tatt i fartskontroll og si til politiet at du må få lov å kjøre over fartsgrensen, for du har blitt enig med de andre i bilen om å kjøre så fort, sier Kirkhus.

Fagsjef Camilla Moneta i Norske Arkitekters Landsforening (NAL) påpeker at arkitekten har en viktig rolle i å bidra til  at prosjektering, produkter og utført arbeid oppfyller myndighetskravene.

- Samtidig vil en arkitekt gjerne kunne se løsninger som kan utfordre lover og forskrifter. Hvis man vurderer å dispensere fra forskrifter, må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, sier Moneta.

Håndløper ekstremt viktig

For å hindre alvorlige fallulykker er håndløpere et av de viktigste virkemidlene: Man må ha noe å ta tak i dersom - eller når - man tråkker feil og mister balansen. En glatt vegg kan ikke gjøre opp for håndløper - da er det jo ikke noe å ta tak i. Å ha noe som kan få bremset et fall kan være forskjellen på å vrikke en ankel og å bli ufør eller i verste fall miste livet.

Også bratthet er avgjørende for trappens sikkerhet. Teknisk forskrift forhindrer at trapper bygges for bratte. Den har regler for størrelse på trinn. Det er fordi at dersom trinnene er for grunne, har det samme virkning som når trappen er for bratt.

- Stigning og inntrinn hører sammen: For grunne inntrinn gir en trapp som er for bratt, sier Kirkhus.

Svingede trapper er generelt farligere enn rette.

- Svingede trapper har grunne trinn innerst. Faller du på vei ned en slik trapp er det svært lite som tar av eller bremser dersom du faller inn mot svingen, sier Kirkhus, som legger til at det er når man går nedover de fleste ulykkene skjer.

- Snubler du på vei oppover, faller du mot trinnene. Snubler du på vei ned, faller du ut i det tomme rom. Det er klart at det siste er langt mer fatalt.

En rapport fra SSB/NIBR anslår samfunnskostnadene ved trappeulykker til 2,6 milliarder kroner.

Skulpturelt element

Camilla Moneta i NAL minner om at en trapp er mer enn et rent funksjonelt element som binder sammen etasjer.

- En trapp kan også være skulpturell og et formmessig spennende element i arkitekturen, som kan heve den bruksmessige og visuelle kvaliteten til et bygg og et rom. Dersom en trapp planlegges på en måte som utfordrer forskrifter, så må man være bevisst ansvarsforholdene og vurdere hvilke sikkerhetsmessige konsekvenser en kreativ løsning vil ha. Arkitekter er nok generelt opptatt av at et byggverk skal være sikkert og ikke påføre brukere risiko, sier Moneta. raa@huseierne.no

Sjekkliste for trygg trapp

 • Har du tilstrekkelig lys i trappa, slik at du ser hvor du går?
 • Kan du betjene lyset både fra toppen og bunnen av trappa?
 • Har du passet på at det ikke ligger ting i eller ved trappa, som du kan snuble i?
 • Har du passet på at det ikke ligger løse ledninger som du kan snuble i?
 • Har du montert anti-skli på trappenesen eller sørget for at trinnene ikke er glatte på annen måte?
 • Har du merket nederste og øverste trinn spesielt med kontrastfarge eller annet?
 • Har du sklisikring under tepper som ligger inntil trappa?
 • Har du sørget for at teppekantene ikke er plassert slik at du kan snuble i dem?
 • Har trappa stødige gelendere som gir godt grep, helst på begge sider?
 • Passer du på å ikke gå i trappa når den er nyvasket og våt?
 • Har du sjekket at ingen av delene i trappa er løse?
 • Bruker du stødige innesko med såle ikke sklir? (Kilde: Risikorydding.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer