Pass opp for bly i maling

Gå til hovedinnhold

Pass opp for bly i maling

Skal du fjerne gammel maling, er det viktig å ta hensyn til helse og miljø. Malingen på hus bygget før 1930 inneholder sannsynligvis store mengder giftig bly.

KAN VÆRE FARLIG: Hvis du har et hus som er bygget før andre verdenskrig, bør du være ekstra påpasselig når du skal skrape maling. Den kan inneholde helsefarlige tungmetaller. Illustrasjonsfoto: Nina Granlund Sæther.

Eldre maling inneholdt en rekke stoffer som ikke er tillatt i dag. Pass derfor på når du skraper eller pusser gamle hus. Du kan få i deg helseskadelige tungmetaller som bly, sink, krom, antimon og kvikksølv. Eller du kan spre miljøgiftene til jord og overvann og eventuelt videre til havet.

 

Glemt helsetrussel

Som følge av et EU-direktiv fra 2001 har innholdet av løsemidler i maling, beis, olje og lakk blitt betraktelig redusert. Flyktige organiske VOC-forbindelser er skadelig både for mennesker som jobber med dem til daglig og for miljøet. Slike løsemidler finnes hovedsakelig i white spirit. Derfor har nye malinger høyere tørrstoffinnhold enn tidligere og de fleste er vannløselige.

Men det er lett å glemme at gammel maling også kan være en trussel både mot helse og miljø. En kartlegging av miljøgifter i eksteriørmaling ble gjennomført i Midtbyen i Trondheim høsten 2009. Av de 290 byggene som ble undersøkt, viste 230 av dem høye konsentrasjoner av bly. Bly er et meget giftig tungmetall. Blyverdiene i hvert fjerde hus overskred grenseverdiene for farlig avfall. I tillegg fant man en rekke andre skadelige tungmetaller.

 

Kostbart pigment

Blyhvitt har vært i bruk som fargepigment siden før Kristi fødsel. Blyhvitt hadde god dekkevne, vakker glans og var lysbestanding. Allerede på begynnelsen av 1920-tallet påpekte den internasjonale arbeidsorganisasjonen at blyhvitt var helseskadelig, og i 1929 fikk vi en egen lov om delvis forbud. Det ble forbudt å bruke blyhvitt innendørs hvis det var mer enn to prosent bly i malingen, og det var helt forbudt for kvinner å jobbe med blyhvitt og blysulfat – og for menn under 18 år med mindre man mente det var påkrevet. Man visste at metallet var svært helseskadelig, men det var likevel en rekke unntak.

Utendørs kan man ha brukt blyhvitt lenger, selv om det etter hvert ble erstattet med sinkhvitt og titanhvitt som også var billigere. Bly hadde sannsynligvis en funksjon både som pigment og soppdreper. 

Det var ikke bare hvite hus som inneholdt bly. I Trondheim ble det funnet bly i alle farger, mest i hvitt, men mye også i gråe, røde, grønne, gule, brune, beige og okerfargede hus. Navn på blyfarger var blant annet kromgult, kromrødt, mønje og kasselergult.

 

Bruk maske og dekk til bakken

Undersøkelsene i Trondheim viste at malingen inneholdt store mengder bly og andre tungmetaller selv om husene var overmalt relativt nylig. Det skyldes sannsynligvis at blyet trekker igjennom malingslagene, mener Huseiernes bygningstekniske rådgiver Ingeborg Bjorvand Engh.

- For å unngå å puste inn helseskadelige tungmetaller bør man bruke maske når man skraper gamle husvegger. Ekstra viktig er det å bruke en god maske hvis man bruker slipemaskin. Da dannes det lett mikroskopiske partikler det er lett å dra ned i lungene, advarer Bjorvand Engh.

- Gammel maling fra før krigen inneholder mye bly. Dette må behandles som spesialavfall, påpeker også Sigurd Nilsen hos Jotun. Han anbefaler friskluftsmaske som verneutstyr.

Bjorvand Engh påpeker at det også er svært viktig å dekke til på bakkeplan.

Malingrester må behandles som farlig avfall for å unngå at tungmetaller havner på bakken og siden renner ut i vann og sjøer. Det er viktig å være klar over også ved rehabilitering og rivning, påpeker rådgiveren.

 

Fakta om bly

  • Blyhvitt, cerussitt eller blykarbonat er et giftig mineral som ble brukt som pigment i oljemaling. Blyhvitt ga mer intens hvithet enn sinkoksidhvitt, og er også brukt som soppdreper.
  • Andre farger som inneholdt bly var blant annet kromgult, kromrødt, mønje og kasselergult.
  • Blyforgiftning kan gi økt blodtrykk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Blyforgiftning kan også skade benmarg, nervesystem, lever, nyrer og endokrine organer.
  • Bly er blitt brukt i vannrør, metalloddinger, i kjøkkenredskaper, glasurer på keramikk og oppbevaringskar. Sannsynligvis ble mange blyforgiftet også hjemme, selv om det var en typisk yrkessykdom.
  • Lov om delvis forbud mot bruk av blyhvitt ble vedtatt i 1929. Ny arbeidervernlov ble vedtatt i 1936.

 

Kartlegging av miljøgifter i Trondheim

Det ble avdekket bly i 230 av 290 bygninger som ble undersøkt i Trondheim i 2009. Den høyeste verdien viste et blyinnhold på mer enn 6 prosent, og blyverdiene i hvert fjerde hus overskred grenseverdiene for farlig avfall.

Det ble funnet bly i alle farger.

Det ble påvist sink i 79,3 prosent av målingene. 16,7 prosent oversteg grensen for farlig avfall.

I 64 bygg ble det påvist krom. Treverdig krom er ikke giftig mens seksverdig krom er meget giftig.

Relativt høye konsentrasjoner av det giftige grunnstoffet antimon ble påvist i 44 bygg.

Barium ble funnet i omtrent halvparten av de undersøkte byggene. Noen bariumforbindelser er meget giftige.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer