Oppussing: Tenk ventilasjon først

Gå til hovedinnhold

Oppussing: Tenk ventilasjon først

Planlegger du å oppgradere huset ditt til forskriftsnivå eller bedre bør du gjøre det i riktig rekkefølge.

Ventilasjon har to viktige oppgaver. Den første er å skaffe frisk luft inn, den andre å få fuktighet og forurensning fra matlaging, dusjing og tørking av tøy ut. Hvis oppgraderingen du planlegger defineres som hovedombygging, vil forskriftskravene til ventilasjon i TEK10 være gjeldende.

Ventilasjon i eldre hus

Ved naturlig ventilasjon er det termisk oppdrift og vindsug ved munningen av ventilasjonskanalene over tak som skaper luftbevegelser. Vindtrykk ved friskluftsinntakene kan også bidra. Friskluft blir tilført gjennom ventiler og utettheter i bygningskonstruksjonen.

- De største ulempene ved naturlig ventilasjon er at det gir trekkfulle hus og stort ventilasjonsvarmetap som igjen vil ha negativ innvirkning på energikostnader, sier seniorforsker Kari Thunshelle i Sintef Byggforsk.

De samme ulempene vil man også finne ved mekanisk ventilasjon. Systemet er basert på at vifter suger avtrekkslufta ut av rommene. Bruker man vedfyring, vil en annen ulempe være at det trekker røykgass inn i boligen.

Naturlig nok ønsker de fleste å slippe å bo i et trekkfullt hus, men skal du oppgradere et hus med slike ventilasjonsløsninger, bør du være oppmerksom på at en ny ventilasjonsløsning må planlegges først.

I riktig rekkefølge

- Den vanligste feilen man gjør når man oppgraderer et eldre hus er at man starter med å tette huset ved å bytte vinduer og etterisolere, og så glemmer man ventilasjonen, sier seniorforskeren.

Hvis vinduene skiftes og boligen etterisoleres og tettes, forsvinner også ofte ventiler og spalter eller luker.

- Du må se alle tiltakene du gjør i sammenheng med ventilasjon, slik at du i hvert fall ikke forringer luftkvaliteten, sier Thunshelle.

Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon har i praksis blitt den vanligste løsningen for både nye og rehabiliterte boliger. Ved behovsstyrt ventilasjon er det aktive ventiler som regulerer luftmengden etter tilstedeværelse eller sensormålt verdi.

Fordelen er at man kan øke ventilasjonsluftmengden i de rommene man benytter og redusere luftmengden i andre rom, noe som kan gi bedre inneklima og/eller redusert energibruk.

- Ulempen vil være et større vedlikeholdsbehov og fare for funksjonssvikt ved manglende vedlikehold eller strømbrudd, sier Thunshelle.

Bestemmer man seg for balansert ventilasjon råder Thunshelle til å skifte filter jevnlig.

Støtteberettigede løsninger

- Hvis man installerer balansert ventilasjon vil tiltaket være berettiget til støtte fra Enova med 15 000 kroner, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold i Enova.

Fra 1. juli 2021, vil støtten til dette tiltaket senkes til 10 000 kroner.

Støtten gjelder for boliger med gyldig byggemelding fra før 1. juli 2010.

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Mellom 70 og 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft, som fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen. Dermed trenger man ikke å bruke ekstra energi på å varme den friske luften. Ventilasjonsanlegget filtrerer uteluften og fjerner fukt. Du får lun temperatur og et sunnere inneklima og slipper kald trekk og innestengt lukt. Dessuten er faren for fuktskader og kondens minimal, lover Enova.

Et annet støtteberettiget tiltak og et alternativ til balansert ventilasjon er avtrekksvarmepumpe når denne forsyner boligen med vannbåren varme.

TEK10 stiller krav til luftmengde og energibruk, men ikke spesifikke krav til balansert ventilasjon noe som gjør avtrekksvarmepumper til et alternativ. Avtrekksvarmepumper gjenvinner overskuddsvarme fra brukt luft, og bruker den til å varme tappevann og eventuelt til romvarme. Friskluft trekkes inn gjennom ventiler i yttervegger, og varmes opp lokalt.

En slik installasjon berettiger til støtte på 25 prosent av totalkostnad og maksimalt 10 000 kroner. Installerer man i tillegg en energimåler til varmepumpen vil man få 10 000 kroner ekstra. For å se hvor mye du kan spare i energiutgifter, kan du gå inn og sjekke på Enova her.

kgd@huseierne.no 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer