Pass opp for asbest når du pusser opp

Gå til hovedinnhold

Pass opp for asbest når du pusser opp

Har du tenkt over at det gamle vinylgulvet du gjerne vil skifte ut kan inneholde asbest? Risikoen for å bli eksponert for det farlige og kreftfremkallende materialet er størst når du pusser opp eldre bygg. Helseskade oppstår når støv med løse asbestfibre virvles opp og pustes inn.

Asbest ble brukt i en rekke bygninger mellom 1920 og 1985, da det ble totalforbudt. Særlig populært var materialet på 1950- og 60-tallet. 1985 er likevel ingen absolutt grense, da lagret asbestmateriale kan ha blitt brukt tross forbudet.

I videoen over viser Huseiernes ekspert hvor i en eldre bolig du kan finne asbest - sjekk dette før du begynner å pusse opp!

Asbest ga økt mekanisk styrke, og det isolerte mot brann, varme, kulde, fuktighet og støy. Du finner det derfor utendørs og innendørs – blant annet som plater i vegger, gulv og tak, i rørinstallasjoner og isolasjonsmaterialer. Eier du et bygg som er oppført før 1985 og du planlegger å pusse opp, bør du få kartlagt eventuell forekomst av asbest. Leier du noen inn for å pusse opp boligen din, vil du som byggherre ha et overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under byggeperioden blir ivaretatt.

- Lungekreft som skyldes asbest er et stort problem i Europa. Det er særlig håndverkere som borer og sager i asbestholdige materialer uten å vite det, som er utsatt, forteller byggteknisk rådgiver i Huseierne, Ingeborg Bjorvand Engh.

blobid0.jpg

Byggteknisk rådgiver i Huseierne, ph.d. Ingeborg Bjorvand Engh.

Også i Norge er asbest et helseproblem. Årlig oppdages det ca. 70 tilfeller av lungehinnekreft. De som gjentatte ganger blir eksponert for asbestholdig støv er de som er mest utsatt for å utvikle kreftsykdom i lungene eller andre lungesykdommer som KOLS. Personer som røyker eller har røkt har betydelig større risiko for å få asbestrelatert lungekreft hvis de puster inn farlig asbeststøv. Engh skulle ønske håndverkere under opplæring i større grad ble informert om farene.

Asbest i gulvfliser høyeste oppløsning.jpg

Noe av det farligste du kan gjøre når du pusser opp et gammelt hus, er å dra av gulvbelegget og slipe for å få det rett. Både limet og avrettingsmassen kan inneholde asbest. Foto: Mycoteam.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Farlig støv

Planlegger du å fjerne et gammelt linoleumsgulv eller vinylgulv, bør du undersøke om det kan være asbest der. Asbest ble brukt av en rekke gulvbeleggprodusenter både i limet og i avrettingsmassen.

- Noe av det farligste du kan gjøre når du pusser opp et gammelt hus, er å dra av gulvbelegget og slipe for å få det rett. Da virvles det opp masse finkornet støv som det er vanskelig å unngå å puste inn. Den som gjør arbeidet, vil støve helt ned – du vet jo hvordan det er når du pusser noe! Og selv om du lukker døren, vil støv lett spre seg til andre rom, advarer Engh.

       asbest2.jpg       

Også ventilasjonsrør kan inneholde asbest. Foto: Privat.

Hvis man oppdager asbest?

Det er gjerne etter at arbeidet er påbegynt at man får mistanke om asbest. Da kan noen allerede ha blitt utsatt for eksponering. For å begrense eventuell eksponering, må arbeidet stanses umiddelbart. Det er byggherres ansvar at kompetent personell avklarer om det er asbest eller ikke. Ved den minste tvil må prøver sendes inn til analyse. Det er mulig å påvise asbest både i material- og støvprøver.

Påvises asbest må en rekke tiltak iverksettes. Man må blant annet kartlegge omfanget av eventuell asbestspredning. Hvis verktøy og flater er forurenset, må dette rengjøres. Etter rengjøring må det gjøres kontrollmåling for å sikre at asbestfibermengden i luften er på et akseptabelt nivå før resten av asbesten kan fjernes av en virksomhet med tillatelse.

Pass på

 • Ta prøver
 • Bruk støvmaske
 • Ikke spre støv
 • Fjern materialer mest mulig hele

ASBEST-2-2013.jpg

Privatpersoner kan fjerne asbest fra egen bolig, men alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdige materialer, må ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Foto: Berit Roald / NTB.

Hvem kan fjerne asbest?

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale, må ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Å fjerne asbestholdige vinylbelegg, rør eller plater er med andre ord forbudt uten en slik tillatelse. Dette gjelder ikke for privatpersoner som skal fjerne asbest fra egen bolig. Men velger du å fjerne asbestholdige materialer selv, anbefales det at du bruker personlig verneutstyr og følger regelverket de profesjonelle må forholde seg til for å beskytte egen helse.

- Vær også oppmerksom på asbest hvis du rehabiliterer gamle kjellere eller fyrrom, sier Ingeborg Bjorvand Engh. Hun har selv sett barnevogner parkert oppi løs asbest i en kjeller. Støvet er så fint at det er umulig å se hva det er eller skjønne hvor farlig det er.

– Asbestplater ble ofte brukt både i tak og på vegger for å redusere brannfare. Det ble også brukt som rørisolasjon for både kaldt og varmt vann, og rundt radiatorrør. Ta prøver av ukjente materialer for å finne ut om de inneholder asbest.

Det kan være like greit å fjerne eldre rør og rørisolasjon hvis du skal pusse opp våtrom eller endre oppvarmingskilde i boligen din, mener Engh.

Inngrep i asbestmasse som ble brukt rundt rørledninger, og sprøyteasbest, som ble brukt som brannbeskyttelse, vil frigjøre særlige høye nivåer av asbestfibre advarer Arbeidstilsynet.

Hvis du skal fjerne asbest selv

 • Bruk åndedrettsvern. En vanlig støvmaske fra byggevarebutikken beskytter deg mot å puste inn finstøv. Filtre merket FFP3 eller P3 filtrerer også bort asbest. Pass på at masken sitter tett mot ansiktet ditt, fjern eventuelt skjegg for å få det helt tett.
 • En maske til flere gangers bruk passer bedre rundt ansiktet og hindrer derfor mer effektivt at du puster inn støv. En slik maske har utskiftbare filtre, og du kan velge filter som filtrerer bort opptil 99,95% av alle partikler dersom du bruker filter merket P3.

Asbest Stavern.jpg

Produktnavnet eternitt betyr "evig" eller "evigvarende", og materialet holder uansett vær og temperatur. Platene ble produsert ved Norsk Eternit Fabrikk på Bjerkås i Asker, og kom i fire farger. Foto: Nina Granlund Sæther.

Også utvendig

Mange kjenner produktnavnet eternitt og platene som ble brukt utvendig på hus. De ble brukt både på vegger og tak – og noen ganger også mot krypkjeller. Navnet betyr «evig» eller «evigvarende», og fordelen med materialet var at det holdt uansett vær og temperatur – og platene trengte ikke å males. Platene ble produsert ved Norsk Eternit Fabrikk på Bjerkås i Asker, og kom i fire farger, som bølgeplater og skifer. Særlig langs den værharde kysten har eternitt vært populært, og svært mange norske fyrstasjoner er dekket av materialet. Også blomsterkasser og fuglebad ble laget i eternitt.  Riksantikvaren ønsker å bevare noen bygninger med eternitt.

Selv om kartlegging avdekker asbest, er det ikke sikkert at du må sanere. Hele, uskadede eternitt-, pernitt- og asbestoluxplater utgjør ingen helserisiko, men alt som er løst og skadet kan gi løse asbestfibre.

Tak er mer utsatt for påkjenning enn veggkledning. Kalken i sementen brytes ned, og overflaten blir porøs. Det gir grobunn for mose og alger, som lett fører til frostsprengning og ytterligere nedbryting. Også vind og snø kan føre til at platene brekker eller knuser.

- Det er også en ulempe med eternitt på tak at fugler ofte bygger reir oppunder takpannene, påpeker den byggtekniske rådgiveren. - Og når de flyr ut og inn kan små biter av eternitt ramle ned på balkongen under, sier Ingeborg Bjorvand Engh.

Fjerning av løv og mose vil øke levetiden på eternittplatene. Og overflaten kan behandles med linoljemaling.

 

Asbest Filtvet.jpg

Eternitt ble brukt både på vegger og tak. Særlig langs den værharde kysten har eternitt vært populært. Foto: Nina Granlund Sæther.

Fakta:

Asbest-i-boligen-illustrasjon.jpgFakta om asbest

 • Asbest er et mineral som finnes i berggrunnen, og det har vært kjent siden oldtiden. På Helgelandskysten er det funnet keramikk fra steinalderen med store konsentrasjoner asbest.
 • Asbest ga økt mekanisk styrke, var varmeisolerende og brannsikkert. Fibrene var fleksible, strekkfaste og sterke.
 • Asbest er blitt brukt i bygninger, industri, båter og offshore-installasjoner fra ca. 1920 til 1985 da det ble totalforbudt.
 • I bygninger ble asbest brukt i fasadeplater og takpanner ute. Inne finner du det i himlingsplater og veggplater som ligner gips, i maling, lim og fliselim, i avrettingsmasse, i vanlig isolasjon og brannisolasjon, i ventilasjonsrør, rørledninger og pakninger – blant annet.
 • Den første filtersigaretten, Kent, hadde asbestfibre i sitt filter fra 1952 til 1956.
 • Asbestholdige byggematerialer regnes som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottaksanlegg. Emballasjen skal være lukket og forhindre spredning av asbeststøv.
 • Asbest skaper ingen avrenning eller forurensing, men asbestfibrene er svært helseskadelige hvis de pustes inn. Stoffet er svært kreftfremkallende og fører til økt risiko for en rekke sykdommer.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer