Stillas eller lift - hva bør du velge?

Gå til hovedinnhold

Stillas eller lift - hva bør du velge?

Skal du jobbe på husfasaden er stillas og lift gode arbeidsverktøy, men hva bør du tenke på og hvilke regler gjelder for bruk?

I Norge har vi et strengt regelverk i forhold til arbeid i høyden. Det er Arbeidstilsynet som regulerer dette lovverket og reglene kommer fram i Forskrift om utførelse av arbeid i høyden. Dette gjelder for profesjonelle som arbeider med i høyden, men for privatpersoner er det langt i fra like strengt.

Medlemmer i Huseierne får gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post.

– Det finnes ingen regler som begrenser privatpersoners bruk av stillas. Det finnes helt sikkert eksempelvis verktøy og annet utstyr som krever at den som skal bruke det har nødvendig godkjenning, kursing, lisens eller lignende, men dette må i så fall være nærmere regulert. Hvis ikke er det fritt frem til privat bruk, sier advokat Øyvind Reitzel Bjerke i Huseiernes Landsforbund.

På eget ansvar

Det er altså strenge regler for profesjonelle som skal bruke stillas, men privatpersoner som skal bruke stillaset på egenhånd trenger ikke stillaskurs. Det er viktig at monteringsanvisningen blir nøye fulgt. Er det noe man er usikker på så ta kontakt med leverandør slik at de kan hjelpe deg.

– Vi tilbyr naturligvis kursing, men etter dagens regler er det ingenting som forhindrer deg som privatperson å leie et hvilket som helst stillas til eget bruk, forteller leder i opplæringsavdelingen Geir Kjærnes i Mesa, som driver med stillasutleie i Oslo og Sandefjord.

Ifølge Kjærnes er det mest vanlig at stillasefirmaene foretar montering for deg, men i utgangspunktet kan en privatperson gjøre dette som han vil. Dette fraråder Kjærnes.

– Problematikken med privatpersoner er jo at regelverket er fraværende, fordi en privatperson kan gjøre akkurat hva han vil uten å ta hensyn til noen forskrifter man er nødt til å følge i proffmarkedet, sier Kjærnes.

Et stort problem

I 2017 ble det registrert i underkant av 600 fallulykker i bygg og anlegg ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Ifølge Arbeidstilsynet ble 73 prosent av disse vurdert til å kunne være dødsulykker. Nå har Arbeidstilsynet tatt i bruk tøffere reaksjonsmåter på regelbrudd ved arbeid i høyden. Arbeidstilsynet gjennomførte 681 tilsyn som resulterte i 282 stengte byggeplasser. For det private føres det ingen statistikk. Kjærnes tror det er mye uvettig bruk at stillas, lift og stige i høyde.

– Bransjen henter tallene sine fra SSB, men det føres jo ingen statistikk for hva som skjer i det private. Vi vet at fallulykker er vanlig, men ingen har tall på hvor mye som skjer i folks private hjem og hager, sier Kjærnes.

Kjærnes skulle gjerne ønske seg et regelverk for privat bruk. Allikevel har han liten tro på at det noen gang kommer til å komme.

– For det første ville dette blitt nok en sak som lempes over på politiet. I tillegg er det jo også et stort marked for utleie og salg av stillas på nett, for eksempel på Finn. Da hjelper det lite om det finnes regelverk for utleiebedrifter når det er så tilgjengelig andre steder. Dessuten er det jo så mye annet utstyr som brukes privat som også er farlig. Det finnes jo ingen regler for bruk av for eksempel motorsag privat. Gjør du det i et arbeidsforhold er det derimot et strengt regelverk. Skal man stramme inn på bruk av stillas måtte man nok også gjort det på en hel del annet verktøy, og det ville vært helt umulig, sier Kjærnes.

I tillegg måtte man gjort noe med stigebruken i Norge, som Kjærnes mener er den aller farligste.

– I utgangspunktet er det jo stige som brukes. Stige er egentlig best for adkomst. Å male med stige synes jeg er helt håpløst, for det er upraktisk og det er ganske farlig. Vi vet at det skjer mange stigeulykker i Norge. I bygg og anlegg er det minst én dødsulykke på grunn av fall fra stige i året, i tillegg til alle skader, sier Kjærnes.

Strengere i Europa

Kjærnes kunne tenke seg en løsning som man ser i Europa, hvor det er strengere for privatpersoner å bruke slikt utstyrt. Dette reguleres ikke av myndighetene, men av forsikringsselskapene.

– Jeg tror at man er nødt til å se på denne løsningen dersom man vil minske antall ulykker. Forsikringsselskapene sitter nok på den eneste løsningen ved at de eventuelt måtte ha restriksjoner på bruk av slikt utstyr, sier Kjærnes.

Hva med lift?

Lift, eller personløfter som det heter på fagspråket, kan være et godt alternativ til deg som har muligheten til å bruke dette i stedet for stillas. Liften er kjapp og smidig, men den krever at du har de rette tillatelsene for bruk, om det brukes i næringssammenheng. Da trenger man kompetansebevis, noe man får dersom man har kurs og består en skriftlig prøve.

Dersom man som privatkunde ønsker å leie lift trenger man ikke dette. Opplæring om sikkerhet og riktig bruk og oppstilling av lift blir gitt ved henting, noe som så klart inngår i prisen.

Lifter har en del fordeler et stillas ikke har. Den er manøvrerbar og mobil. Stillaset er fastmontert, og det er tidskrevende å montere.

– Jeg mener at det er best å velge lift i de fleste tilfeller. Bruk av stilas er det mest egnede dersom man skal jobb i lengre periode med for eksempel fornying av hele fasader, eller der man ikke kommer til med lift, sier Carlsen.

Det er ditt eget ansvar å sørge for at du har riktig førerkort og tillatelser. Bil og henger kan ikke overskride 3500 kilo med førerkort klasse B. Er lasten tyngre må man ha klasse BE. Det er også viktig at man sjekker i vognkortet hva som er maksimalt tillatt tilhengerlast med brems.

- Dersom du er i tvil er det alltid lurt å spørre utleier. Vi i Oslo Liftutleie har egen transport avdeling dersom man hverken har bil eller førerkort som kan dra vekten, sier Carlsen.

Et annet alternativ er bilmontert lift på førerkort kl. B. Disse har større rekkevidde enn tilhengerliftene og har en arbeidshøyde fra 21 til 29 meter. Fordelen med disse er at de er enkle å bruke og lette å transportere.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer