Slik bygger du lovlig i kjelleren

Gå til hovedinnhold

Slik bygger du lovlig i kjelleren

Har du plass i kjelleren som du kan tenke deg å utnytte til kjellerstue, soverom eller kanskje en utleiedel? Da bør du være oppmerksom på disse reglene.

Å omgjøre en kjeller til boligrom vil både gi deg større plass, men også øke verdien på boligen din. Velger du å gjøre mye av arbeidet selv, er det viktig at du følger kravene. Står du selv som byggherre i søknaden om bruksendring til kommunen vil du nemlig selv bære alt ansvar dersom noe går galt.

- Mitt råd vil først være å bruke noen kroner på besiktigelse og anbefalinger fra en bygningsingeniør, sier seniorrådgiver i Sintef Byggforsk, Anders Kirkhus.

 

Dette må du først sjekke

Er kjelleren tørr? Finner du muggsopp eller salt- eller kalkutslag på gulv, vegger eller tak, har du sannsynligvis problemer med drenering eller for lite fall fra huset. Hvis du isolerer kjellerveggene innvendig uten at du har tilstrekkelig fuktsikring eller drenering utvendig, vil du risikere fuktskader i isolasjon og treverk. Da fukt kan gi helseproblemer, bør dette først utbedres.

Har du vurdert å leie ut kjelleren etter bruksendring, må du også måle radon. Radonkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overstige 200 bequerel per kubikkmeter. Dersom verdiene er høye må du tenke radonsikring før du legger gulv. En eventuell leietaker har nemlig krav på å få resultatet av radonmålingen sammen med leiekontrakten.

- Strålevernforskriften krever dette, forteller Kirkhus.

Hus før og etter 2011

Det er forskjell på kravene for utbygging av kjeller for hus bygget før 2011 og hus bygget etter 2011.

- Skal du endre kjeller til kjellerstue eller bod til bad – dvs. gjøre en bruksendring fra "tilleggsdel" til "hoveddel" – så skal du oppfylle dagens krav i Byggteknisk forskrift. I 2016 lempet man på disse kravene, men dette gjelder bare for hus som er bygd før 2011, forteller seniorrådgiveren.

I nyere hus skal romhøyden være minst 2,20 meter, mens i hus bygget før 2011 er det nok med to meter. Med i beregningen må man ta oppbygging av gulv, men også nedfôring av himling. Dersom kjelleren ikke har tilstrekkelig romhøyde, kan man vurdere å senke gulvet, og da bør man ta med i betraktningen at det kan være nødvendig å drenere og fuktsikre på nytt. Undergraving av et gammelt fundament og støping av nytt fundament innebærer en risiko, og bør bare utføres av en erfaren håndverker eller entreprenør – å fjerne det gamle gulvet kan være nok til at bygningen kollapser.

Gjelder også vinduer

Videre er kravene til vinduer forskjellige. I de eldre husene er minstekrav til dagslys oppfylt hvis vinduene har minimumsmål for rømningsvindu av bredde pluss høyde på 1,5 meter, for eksempel 90 cm gange 60 cm. For nyere boliger gjelder dagslyskrav som ved nybygg hvor glassarealet minst skal tilsvare 10 prosent av gulvarealet.

Felles for alle hus er at anbefalte minste areal for rom til varig opphold som stue, kjøkken, soverom eller arbeidsrom er syv kvadratmeter.

Ikke glem brannsikring og rømningsmulighet

Det skal være minst en røykvarsler i kjelleretasjen, og hvis du innreder et soverom, bør den plasseres der. Ha også en brannslange eller en håndslukker i kjelleren som du plasserer i nærheten av rømningsvei.

I tilfelle brann skal du ha sikker utgang til det fri. Er det en dør til terreng i den aktuelle etasjen, er det tilstrekkelig. Må du gå opp eller ned en trapp for å komme til en slik dør, skal du i tillegg ha rømningsvindu. Det bør være rømningsvindu i alle soverom, og ellers rømningsvindu i minst hvert annet oppholdsrom.

Skal du leie ut?

Har du tenkt at det nyskapte boarealet i kjelleren skal brukes til utleie? Dersom du velger å lage en ny boenhet, det vil si uten gjennomgang til din egen boenhet, oppstår det i tillegg krav til brannskille og lydisolasjon, noe som vil føre til omfattende inngrep i din egen boenhet som heving av gulv (og dører).

Hvis du beholder en inngang til din egen boenhet derimot (selv om døren er låst), gjelder ikke disse kravene.

Husk også at det elektriske arbeidet må utføres av en godkjent elektriker, og at det må foreligge en samsvarserklæring. Det samme gjelder dersom du velger å installere et ildsted, da vil brannforskriften være gjeldende.  

Kilde: Lage rom i kjelleren - fuktsikre løsninger - Sintef Byggforsk

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer