Fukt og muggsopp gir helseproblemer

Gå til hovedinnhold

Fukt og muggsopp gir helseproblemer

Tre av ti boliger har fuktskader viser en undersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort på oppdrag av Helsedirektoratet. Fukt og muggsoppskader er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet.

Ikke vent med å utbedre fuktskader, det kan bli dyrt både for helsa og for lommeboken Foto: Nina Granlund Sæther
Ikke vent med å utbedre fuktskader, det kan bli dyrt både for helsa og for lommeboken Foto: Nina Granlund Sæther

Data fra 10 100 boligrapporter gjennomført av If Boligsjekk og samarbeidspartneren Anticimex har blitt analysert av forsker Anja Hortemo Høie ved Folkehelseinstituttet. Forskeren fant at 3125 boliger hadde anmerkninger om fukt. Av disse boligene hadde 27 prosent fuktskader som ble anbefalt utbedret, mens 4 prosent hadde så alvorlige fuktskader at akutte tiltak var nødvendig. Halvparten av disse fuktskadene gjaldt bad.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Gir helseplager

Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen, og en rekke studier viser at luftveisrelaterte sykdommer er mer utbredt hos dem som bor i boliger med dårlig inneklima, spesielt der det er påvist muggsopp og fukt.

– De som bor i boliger med fuktproblemer har oftere enn andre pustebesvær, hoste, piping i brystet, astma, bronkitt og luftveisinfeksjoner. De har også mer eksem og allergisk betennelse i slimhinnen i nesen. Mange melder også om diffuse symptomer, som hodepine, konsentrasjonsproblemer og trøtthet, sier seniorforsker Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet, som forsker på inneklima ved Område for smittevern, miljø og helse. 

Forskere kan foreløpig ikke si sikkert hva det er som konkret fremkaller sykdom i fuktige omgivelser. 

– Mye tyder på at muggsoppen er hoved-synderen, men det kan også være soppsporer, soppfragmenter eller muggsoppgifter. Husstøvmidd og flyktige organiske stoffer fra bygningsmaterialer kan også være en årsak. Det står mye forskning igjen for å vise endelige årsakssammenhenger, sier Øvrevik.

Størst helserisiko

Omfattende fuktskader i rom hvor man oppholder seg over lengre tid, gir størst helserisiko. Det er fukt i soverom og på bad hvor vi oppholder oss mye som Folkehelseinstituttet er mest bekymret for. På tross av det kan ikke forskerne si sikkert hvor mye fukt eller muggsopp som er helseskadelig i innemiljøer.

– Her gjelder føre-var-prinsippet, sier Øvrevik, og legger til at vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes.

Ikke endelig resultat

Det nøyaktige omfanget av fuktproblemer i norske boliger har vært ukjent til nå, og Øvrevik presiserer at tallene som er oppgitt i den omtalte studien er foreløpige resultater, og at den endelige rapporten først vil foreligge i juni. Blant annet ønsker forskerne å undersøke om resultatene kan si noe om problemer relatert til årganger, eller generasjoner av boliger i byggteknisk henseende.

- Vi har foretatt overfladiske og enkle fuktmålinger, forteller Øvrevik, og sannsynligheten er der for at vi dermed har underestimert problemet, fortsetter han.

Boligsjekk

Prosjektleder Jann Brevig i If forsikring var opphavsmannen til If Boligsjekk. Han forteller at rundt 60 000 boliger har blitt sjekket siden tilbudet, som det eneste i Norge, kom på markedet i 2012. Boligsjekken følger normene i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

- Vi har en fyldig tilstandsrapport som inneholder 120 punkter, forteller han, og sammenligner denne sjekken med en regelmessig service på bilen.

Ifs tilbud er begrenset til deres kunder, tilbys hvert fjerde år, og er inkludert i deres boligforsikring, men så vidt Brevig vet kan man kjøpe en slik tjeneste direkte av Anticimex også. Kunden får en elektronisk rapport etter kontrollen, og kan bruke den som et slags servicehefte for huset.

- En bolig er som regel den største investeringen man gjør i løpet av et liv, og derfor er det også viktig å vedlikeholde den, sier Brevig, og legger til at en bolig i dokumentert god stand selvsagt vil være mer verdt.

Hva skyldes fukt?

Fukt i boligen kan ha mange årsaker. Det kan skyldes lekkasjer gjennom vinduer, tak eller grunnen. Vannskader ved lekkasjer fra rør, blandebatteri og vannlås, samt flom er også vanlige årsaker.

– Mange boliger i undersøkelsen fikk påvist målbar fukt i konstruksjoner, høy luftfuktighet, fuktmerker og kondensskader, uten at eierne visste årsaken. Dette kan også skyldes feil under byggingen, sier Øvrevik.

Men fukt kan også skyldes feil bruk av boligen. Typisk kan høy fuktproduksjon som ikke ventileres ut, gi skader. Dusjing uten lufting eller med dårlig ventilasjon er en typisk årsak til fuktskader på badet, og Øvrevik anbefaler å være oppmerksom på mugglukt, mye kondens på overflater samt fuktskader på materialer.

kgd@huseierne.no

Fakta: Oversvømt kjeller? Følg disse rådene

Sikre skadestedet slik at ikke det ikke skjer flere skader. Hold folk unna bygg som kan stå i fare for å rase sammen. Kontakt politi og eventuelt brannvesen hvis det er behov for hjelp til å sperre av området og sikre bygninger.

Tøm bygningen for vann. Brannvesenet kan ofte være behjelpelig med pumper.

Vann leder strøm og kan føre til kortslutning! Ta ut sikringene for de etasjene som har vært oversvømt.

Elektrisk utstyr, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått i eller under vann må ikke benyttes før utstyret er kontrollert av elektriker.

Fjern gulvbelegg og tepper hvis de er våte.

Ta vare på ting du ønsker erstatning for, så takstmannen kan vurdere skadene.

Dokumenter skaden ved å ta bilder eller film.

God ventilasjon tørker ut fuktighet! Åpne vinduer i kjeller og fest netting over. La innvendige dører stå åpne. Åpne også ytterdører når noen er hjemme.

Vask ut slam og rengjør området som har vært oversvømt.

Kontroller at avløpet ikke er tett før du tar i bruk bygning. Kontakt rørleggeren hvis du er i tvil eller trenger hjelp.

Kilde: IF Forsikring

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer