Brannslukningsapparat eller vann?

Gå til hovedinnhold
Brann: Ved små tilløp til brann kan du kanskje slukke selv, men utvikler det seg må du raskt ringe brannvesenets nødnummer 110, og få andre og deg selv i sikkerhet.
Brann: Ved små tilløp til brann kan du kanskje slukke selv, men utvikler det seg må du raskt ringe brannvesenets nødnummer 110, og få andre og deg selv i sikkerhet.

Brannslukningsapparat eller vann?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er tydelige: De anbefaler husbrannslange, og å ha brannslukningsapparater i tillegg.

En gnist, en glo, en defekt brødrister eller et veltet stearinlys, det er fort gjort å være uheldig. Da er det viktig å være rask på labben før flammene får tak i annet enn duker og dagens avis. Forskriften om brannforebygging pålegger huseiere å være godt forberedt.

Husbrannslangen

En husbrannslange skal ikke være lenger enn 30 meter. Hvis det er det eneste slukkeutstyret man har, bør man sjekke at den rekker frem og kan brukes i alle rom. Den store fordelen med en husbrannslange er at man ikke trenger opplæring.

- Med en husbrannslange har du ubegrenset tilgang på vann og kan slukke mye og lenge, i motsetning til brannslukkingsapparatene som fort blir tømt, sier Anders Leonhard Blakseth i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Selv har han både husbrannslange og tre brannslukkingsapparater hjemme.

- Det som er viktig å vite, er at man aldri må bruke vann til å slukke brann i frityr, andre typer fett eller olje fordi det kan gi en eksplosjonsartet brann, understreker han.

Da er et brannslukningsapparat eller et brannteppe den beste løsningen.

Pulver eller skum?

De fleste av oss kjenner til de røde brannslukningsapparatene. De seks forskjellige typene som selges i Norge er alle godkjente og de skal være røde. Mindre slukkesprayer blir ikke testet, det er derfor viktig å være oppmerksom på dette.

Brannslukningsapparatene slukker effektivt de fleste typer branner som kan oppstå i hjemmet, og skal alle være merket med hvilke type branner de er virksomme mot. Derimot bør man være klar over at disse apparatene tømmes raskt. Et apparat på 6 kilo vil kunne tømmes i løpet av 10 til 20 sekunder.

- Alt etter hvor stor boligen er, kan det derfor være behov for flere apparater, minst ett i hver etasje, anbefaler Blakseth.

Pulverapparater inneholder et fint pulver som legger seg over flammene og kveler dem. Nettopp fordi pulveret er så fint, bør man også tenke på at det vil spre seg, og kanskje være vanskelig å rengjøre i etterkant. Skumapparatet vil på sin side inneholde et vannbasert skum som kveler og kjøler ned brannen. Samtidig kan pulver være lettere å bruke fordi man ikke trenger å slukke like presist som med skum.

- Man bør også tenke over at brannslukkingsapparatene kan være tunge å løfte, spesielt for eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne, fortsetter Blakseth.

Pulverslukkere tåler frost uten å bli ødelagt, i motsetning til skumslukkere som må lagres frostfritt for å beholde slukkeegenskapene. Dette er spesielt viktig når man velger brannslukkingsapparater til for eksempel en hytte eller en fritidsbolig hvor det kan bli kaldt.

Det man heller ikke må glemme er å sørge for at brannslukkingsapparatet til enhver tid opprettholder sin opprinnelige funksjonsdyktighet.

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell holder en oppdatert liste over godkjente enkeltpersoner og bedrifter som sørger for service og vedlikehold på dine apparater.  

Brannteppe

Et brannteppe er et billig og effektivt slukkemiddel mot små branner. DSB anbefaler for øvrig å ha flere branntepper i hus.

- Spesielt vil dette kunne komme til nytte på kjøkkenet, dersom man har behov for å kvele flammer i gryter og frityr, sier Blakseth.

Branntepper er også effektive når man må slukke brann i klær eller hår. Hvis man må rømme gjennom flammer kan man beskytte seg selv eller andre med et slikt teppe.

Glemt å kjøpe?

Har du av en eller annen grunn glemt å kjøpe brannslukningsapparater, så finner du opplysningene du trenger her.

Sjekklisten du bør gå gjennom

Hvor bør de henge: Synlig og lett tilgjengelige. Gjerne nær hovedsoverommet.

Hvordan skal de brukes: Instruksjonene er merket på apparatet. 

Hvordan skal de vedlikeholdes: Beskrivelsen finnes i NS 3910 Vedlikehold av håndslukkere.

Hvor ofte bør de sjekkes: Her er listen du bør bruke.

Hvem kan sjekke og vedlikeholde apparatene: Godkjente bedrifter- og personer

Hva gjør man hvis splinten har blitt trukket ut: Den trenger vedlikehold (se over)

Etterfylling: De fleste apparater kan etterfylles hos godkjente bedrifter og personer (se over).

Hvor ofte bør man kjøpe nytt: Når det ikke kan vedlikeholdes. Spør en godkjent bedrift eller person (se over). 

Hvor kvitter man seg med et gammelt apparat: Gjenbruksstasjoner eller godkjente bedrifter og personer (se over).

Fakta og krav om brannslukkingsutstyr

Alle boliger skal ha slukkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukkingsapparat med skum eller pulver.

Hvis et skumapparat er det eneste slukkeutstyr man har, må dette være på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21 A.

Hvis du har et pulverapparat som eneste slukkeutstyr, må dette være på minst 6 kilo.

Skum- og pulverslukkere som selges på markedet skal være testet og godkjent. Disse er røde.

Når du kjøper et brannslukkingsapparat skal det følge med et veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slukkemetode, plassering og vedlikehold.

Andre typer apparater enn skum- og pulverslukkere, som slukkespray eller lignende, skal tydelig merkes som tilleggsutstyr. Det skal også merkes at apparatene har begrenset slukkekapasitet, og ikke kan erstatte påbudt manuelt slukkeutstyr. Merkingen skal være på norsk.

Kilde: DSB

Dette betyr merkingen

Brannslukkingsapparater skal være merket med hvilke typer branner de egner seg til å slukke. Dette er delt inn i brannklasser.

Klasse A – Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

Klasse B – Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.

Klasse C – Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.

Klasse D – Mot brann i metaller (lite brukt).

Klasse F – Mot brann i matoljer

Kilde: DSB