96 000 uten gateadresse i Norge

Gå til hovedinnhold

96 000 uten gateadresse i Norge

En gateadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt frem til deg i en nødsituasjon. I dag mangler 96 000 nordmenn gateadresse til huset sitt.

96 000 boliger mangler boligadresse

I løpet av 2017 fikk ytterligere 75.000 nordmenn gateadresse på boligen sin. Mange kommuner har de siste årene gjort en stor innsats og etablert gateadresser i sine kommuner. Likevel er det fortsatt en del nordmenn som ikke har adresser der de bor. Det er faktisk noen få kommuner som fortsatt ikke har en eneste gateadresse. Årsaken er at man fra gammelt av klarte seg fint med matrikkelen, altså gårds- og bruksnummer.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

- Det er seks kommuner som ikke har en eneste gateadresse enn så lenge. Kartverket har lenge jobbet for at alle skal få adresser, men kommunene er enn å ikke lovpålagt å gjøre dette. Da blir det til at man prioriterer de lovpålagte oppgavene først, sier kommunikasjonsrådgiver Sveinung Engeland i Kartverket.

Kommunene som ennå ikke har en eneste gateadresse er Krødsherad, Selje, Rødøy, Beiarn, Agdenes og Frosta. Her finner du hele listen over kommuner og gateadresser.

Viktig for sikkerheten

Det er praktisk å ha en adresse, fordi det gjør det lettere å finne frem til din unike bolig. Der man ikke har gateadresse, er den offisielle adressen en tallrekke som bygger på gårds- og bruksnummeret og som kalles matrikkeladresse. Den er ikke spesielt egnet til å finne fram med. Enda vanskeligere å huske.

- Med stadig mer sentraliserte alarmsentraler kan man ikke lenger forvente lokalkunnskap hos den som tar imot nødtelefonen. Rett som det er oppstår det misforståelser når adressen som oppgis er mangelfull og man kun får oppgitt et navn og et postnummer, sier Engeland.

En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram. Verdifulle minutter og i verste fall liv kan gå tapt på grunn av uklar kjørebeskrivelse. Og det er ikke bare nødetatene som sliter med å navigere etter matrikkeladresse. De egner seg heller ikke for tilreisende og nyinnflyttede som ikke er kjent i kommunen.

- Gateadresser er viktig også for en lang rekke virksomheter som skal betjene innbyggerne i en kommune, fra drosjer og postverk til hjemmesykepleien og vareleverandører, sier han.

Dagens status

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre gode adresser. Dette gjelder først og fremst boliger, men det er også viktig for fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. I dag har 70 kommuner har full dekning av gateadresser. Det vil se at 100 prosent av alle boligene har en fullverdig adresse.

- 218 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 99,9 prosent vegadresser)

- 91,97 prosent vegadresser i landet

- 6 kommuner heilt uten vegadresse

- 3,52 prosent av boligene mangler vegadresse

- 23,97 prosent av hyttene mangler vegadresse

96 175 personer mangler vegadresse på boligen sin

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer