Problematisk med EE-avfall på avveie

Gå til hovedinnhold

Problematisk med EE-avfall på avveie

Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter må gjøre mer for å sikre at EE-avfall blir forsvarlig håndtert og ikke kommer på avveie.

Det viser resultatene av en tilsynsaksjon av forhandlere av EE-produkter som Miljødirektoratet har gjennomført. Tilsynet ble gjennomført i samarbeid med fylkesmannen, i seks fylker. EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter. Hos Norsk Gjenvinning kan du lese mer om hva som regnes som EE-avfall.

- EE-produkter inneholder stoffer som kan være skadelig for mennesker og miljø. Forhandlerne har ansvaret for at EE-avfallet blir samlet inn og levert til et godkjent mottak. Tilsynsaksjonen viser at bransjen har et stort forbedringspotensial for å sikre at dette faktisk skjer, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

EE-produkter består ofte av mange ulike deler og stoffer, og en god del EE-avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som for eksempel bromerte flammehemmere, ftalater, kvikksølv, bly eller andre tungmetaller. Farlige stoffer i EE-avfall som blir dumpet eller slengt i miljøet vil kunne føre til skader på planter, dyr og mennesker.

Seks av ti bryter reglene

35 forhandlere av elektriske og elektroniske produkter i Hordaland, Møre- og Romsdal, Oslo, Akershus, Oppland og Vestfold ble kontrollert i aksjonen.

Resultatet viser at seks av ti forhandlere bryter kravene i avfallsregelverket.
For dårlig oppbevaring og sikring av EE- avfall og for dårlig informasjon til kundene om returordningen for EE-avfall, er bruddene som går oftest igjen.

- Vi vil bruke resultatene og informasjonen fra tilsynsaksjonen til å vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å redusere problemet med at EE-avfall havner på avveie, sier Bjørn Bjørnstad.

Tyveri av avfall, et økende problem

Ifølge Miljødirektoratet har de som produserer og importørene av EE-produkter plikt til å sørge for at avfallet fra deres produkter samles inn og går til miljømessig forsvarlig behandling. Det er dels løst gjennom at forhandlere av EE-produkter har plikt til å samle inn og motta samme type EE-produkter som de selger, og å informere kjøpere om dette.

I tillegg er det ikke lov å sende kasserte elektriske eller elektroniske produkter fra Norge og Europa til utviklingsland. Miljødirektoratet gjennomfører tilsyn av forhandlere i Norge og utfører grensekontroller i samarbeid med Tolletaten. Til tross for dette forsvinner det, ifølge Miljødirektoratet, anslagsvis 4 000 til 10 000 tonn kasserte elektriske og elektroniske produkter fra forhandlerleddet hvert år. Selv om deler av dette kan være produkter som kan repareres og brukes på nytt, er det mye av avfallet som kan medføre miljø- og helseskade dersom det ikke håndteres forsvarlig.

Tar problemet på alvor

Elkjøp innfører nå overvåkning av returområdene for el-avfall, for å hindre tyveri og miljøkriminalitet.

- Vi har i mange år forsøkt å finne løsninger for å hindre tyveribandene som stjeler EE-avfall, men har måttet konstatere at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt. Nå går vi mer drastisk til verks, sier direktør Fredrik Tønnesen i Elkjøp Norge.

Blant tiltakene som er innført de siste årene, er spesialutviklede miljøcontainere med små luker som skulle hindre uvedkommende å stjele avfall. Siden dette og andre tiltak ikke har gitt tilfredsstillende resultater, innfører Elkjøp nå døgnkontinuerlig overvåkning av returområdene ved hjelp av video- og sensorteknologi.

Ga umiddelbare resultater

Overvåkningssystemet ga umiddelbart resultater ved Elkjøp Lørenskog. 35 tyverier ble avverget i løpet av den første helgen systemet var i drift, og 71 kunder ble bedt om å komme tilbake med el-returen i åpningstiden. Etter fem måneders drift er problemet nesten borte ved Elkjøp Lørenskog.

- Sensorteknologi hjelper vekterne å avgjøre hva som er relevant å reagere på. Med umiddelbar varsling via høyttaler hindres både tyverier og kunder som setter fra seg el-avfall utenfor åpningstiden, forteller Elkjøp-sjefen.

Politiet i Lørenskog har reagert hurtig i de få tilfellende hvor tyver ikke har latt seg skremme av systemets varslinger. Med Elkjøps system vet politiet at de ikke mottar falske varsler.

Kundene må respektere åpningstidene

Tønnesen understreker at kampen mot tyveribandene ikke kan vinnes alene. Plyndringen av el-avfall fører blant annet til at farlige gasser slippes rett ut i luften.

- Det er avgjørende at kundene forstår konsekvensene av å dumpe el-avfall hos oss utenfor åpningstiden. Da blir det fritt fram for tyvene. Vi oppfordrer alle som leverer el-avfall innstendig om å respektere åpningstidene. Ellers blir oppgaven umulig for oss, sier Elkjøp-sjefen.

Tønnesen understreker at Elkjøp selv skal ta et større ansvar fremover.

- Det handler blant annet om å informere bedre om returordningen i våre butikker, slik at kundene vet hva de kan gjøre for å motvirke denne miljøkriminaliteten. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer