Mange miljøvennlige rengjøringsprodukter

Gå til hovedinnhold

Mange miljøvennlige rengjøringsprodukter

De fleste av oss vil gjerne ha miljøvennlige hverdagsvaner, men for mange er tid et knapphetsgode. Tar du deg tid til å sjekke miljømerkingen på produktene i butikkhylla?

Ønsker du å få miljøvennlige hverdagsvaner, men synes det blir for komplisert? Miljømerking kan hjelpe deg.

Eddik og andre ingredienser fra matskapet i tillegg til litt såpe kan være alt du trenger for miljøvennlig rengjøring, men kanskje liker du ikke lukten av eddik? Eller synes du det blir for mye søl med oppskrifter og blandinger? Trøsten kan være at det er mange miljømerkede produkter klar til bruk i handelen.

Hva er Miljømerking?

Miljømerking er en stiftelse opprettet av myndighetene i 1989 for å forvalte frivillig miljømerking i Norge, og forvalter de to offisielle miljømerkene, Svanemerket og Blomsten (EU-Ecolabel). Svanemerket er det desidert beste kjente merket i Norge.

Svanemerket er det desidert mest kjente miljømerket i Norge.

- Som merkeordninger er vi «søsken» - begge merkene stiller bredspektrede miljøkrav til hele produktets livssyklus, forteller Gro Ellen Linnås i Miljømerking Norge, og legger til at generelt sett stiller Svanemerket krav som både skal bidra til mindre klimabelastning, mer bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.  

Miljømerking ledes av et styre som består av medlemmer oppnevnt av Barne- og familiedepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Landsorganisasjonen i Norge, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Blomsten (EU-Ecolabel) er et tilsvarende merke som Svanemerket, men finnes i mindre grad på rengjøringsprodukter.

Hvorfor miljømerking?

- Det vi vasker oss selv, klær eller huset med, havner til slutt ute i naturen. Avløpsvannet vårt blir jo renset i de kommunale renseanleggene, men det er i praksis umulig å rense ut alle kjemikaliene som er blandet ut i vannet, sier Linnås.

Til slutt havner stoffene i havet og går inn i vannets kretsløp på jorda. Linnås mener derfor at det er viktig hva vaskemidlene inneholder, og at kjemikaliene raskt og lett lar seg bryte ned når de kommer ut i naturen.

- Her kan jeg tilføye at det også for prosessen i renseanlegget er viktig hva vaskemidlene inneholder, sier kjemiker og miljørådgiver i Miljømerking, Thor Hirsch.

Han kan fortelle at kjemikalier som raskt lar seg bryte ned, i stor grad vil brytes ned allerede i de kommunale renseanleggene, mens de som ikke brytes ned går ut i naturen.

- Enten går de i havet som Linnås sier, eller i jorda. Slam fra renseanlegg brukes nemlig som jordforbedringsmiddel, presiserer Hirsch, og legger til at dersom kjemikaliene går i slammet og ikke brytes ned, spres de ut på jordene før de i verste fall ender i maten vår.

Hvilke krav stilles?

For å oppnå Svanemerket sjekker Miljømerking produktene, og stiller strenge krav til parfyme og konserveringsmidler med hensyn til blant annet allergi, men også at produktene ikke inneholder stoffer som kan virke hormonforstyrrende, være kreftfremkallende eller inneholde såkalte risikostoffer (substances of very high concern).

- Kjøper du et svanemerket produkt, er det en garanti for deg som forbruker at det ligger strenge krav bak for å få dette merket, gitt fra en part som er nøytral og uavhengig, sier Hirsch.

- Vaskemidlene må oppfylle strenge krav til kjemikalier som kan være helseskadelige, og eksempelvis er det allergifremkallende konserveringsmiddelet MI (Methylisothiazolinone) forbudt, påpeker Linnås.

Videre skal vaskemidlene være effektive og drøye, og emballasjen skal være designet slik at materialene lett kan skilles fra hverandre og kildesorteres. Leter man på svanemerkede rengjøringsprodukter kan man faktisk velge og vrake blant 509 forskjellige produkter.

Hva med pris?

Pris er ikke noe Svanemerket fastsetter.

- Vi er jo verken produsent eller selger, men det er ikke nødvendigvis slik at det er mer kostbart å handle miljøvennlig, tror Linnås, og legger til at når det gjelder vaskemidler, er det ikke store prisforskjeller på svanemerkede og andre produkter i dagligvarebutikken.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer